Stäng

Pyramidkurs i CRM/Säljstöd!

7 december


Schema – Pyramidkurser

Pyramidkurs – Grund

Kursen är riktad både till dig som är ny i Pyramid och till dig som är erfaren användare.
Kanske har du lärt dig Pyramid av en tidigare kollega eller bara vill friska upp ditt minne!
Oavsett kommer du inspireras till effektiva arbetssätt och få bra användbara tips & trix
för hur du förenklar ditt dagliga arbete. Devisums utbildningen går igenom grunderna i Pyramid
och ger dig en bra kunskapsbas som du har glädje av oavsett vilka rutiner du använder
i Pyramid.

• Start av Pyramid och inloggning • Navigering i systemet • Menyer och dialogbilder
• Sökning • Registrering av Data • Centraler • Studio • Utskrifter • Tangenter • Hjälpfunktion

Efter kursen…

• Förstår du helheten och kan orientera dig i systemet.
• Kan du navigera mellan skrivbord och funktioner, dialoger och rutiner.
• Kan du hantera registervård, centraler och studios.
Kursblad att skriva ut

Vem är du som kursdeltagare?

Du är nybörjare eller har jobbat en tid i Pyramid, oavsett har du stor nytta av att gå kursen.

Grundläggande förkunskaper

- Viss Windows-/Datorvana

Omfattning

Heldag 8,30 - 16,30
Pris 2,900:- exkl. moms per deltagare

Tillfällen

Devisum, Västerås 2017-11-14 Anmäl dig här
Devisum, Västerås 2018-01-31 Anmäl dig här
Devisum, Västerås 2018-04-25 Anmäl dig här

Pyramidkurs – Fakturering, kund- och leverantörsreskontra

Kursen är riktad till dig som arbetar med ekonomi och reskontra.
Kursen omfattar fakturering och förekommande moment inom kund- och
leverantörsreskontrahantering, som kravrutin, inbetalning, räntefakturering, kontering,
in-/utbetalningar samt avstämning och rapportering mot redovisningen.

• Fakturering • Krav och räntefakturering • Lev.fakturaregistrering
• In- och utbetalning • Avstämningar

Efter kursen…

•  Har du förståelse för reskontrornas funktion och uppbyggnad för att självständigt
kunna sätta dessa rutiner i drift.

Kursblad att skriva ut

Vem är du som kursdeltagare?

Du arbetar med ekonomi- och reskontra.

Grundläggande förkunskaper

- Viss Windows-/Datorvana
- Grundläggande bokföringskunskaper.
- Grundläggande Pyramidkunskaper.

Omfattning

Heldag 8,30 - 16,30
Pris 2,900:- exkl. moms per deltagare

Tillfällen

Devisum, Västerås 2017-11-21 Anmäl dig här
Devisum, Västerås 2018-02-07 Anmäl dig här
Devisum, Västerås 2018-05-16 Anmäl dig här

Pyramidkurs – Redovisning

Kursen är riktad till dig som självständigt skall sköta företagets löpande redovisning, avstämningar, budgetering, simulering och rapportering.

• Register • Bokföringsår • Konto/dimensioner • Automatkontering • Preliminärverifikat
• Budget • Verifikationshantering • Moms • Rapporter • Inventariemodulen

Efter kursen…

  • Känner du till Pyramids redovisningsfunktioner
  • Förstår du hur försystem och redovisning är integrerade

Kursblad att skriva ut

Vem är du som kursdeltagare?

Den personal i verksamheten som hanterar löpande redovisning, avstämningar och ekonomisk uppföljning.

Grundläggande förkunskaper

- Viss Windows-/Datorvana
- Grundläggande bokföringskunskaper.
- Grundläggande Pyramidkunskaper.

Omfattning

Heldag 8,30 - 16,30
Pris 2,900:- exkl. moms per deltagare

Tillfällen

Devisum, Västerås 2017-11-28 Anmäl dig här
Devisum, Västerås 2018-02-14 Anmäl dig här
Devisum, Västerås 2018-05-23 Anmäl dig här

Pyramidkurs – Årsskiftesrutiner

Låt det bli ett gott nytt år och var förberedd inför årsskiftet.
Kursen omfattar allmänna rutiner inför årsskifte. Du får vid kurstillfället ett praktiskt häfte
“Memo vid årsskifte“ att ta hjälp av framåt.

•  Skapa nytt bokföringsår • Avskrivningar • Överföring av balansposter • Avstämningar
•  Utskrift av SIE-filer • Inventering • Budgetering

Efter kursen kan du…

Hitta dina hjälpmedel för avstämning av:

• Redovisning
• Inventarier
• Periodiseringar
• Reskontror

Kursblad att skriva ut

Vem är du som kursdeltagare?

Du som arbetar med företagets redovisning.

Grundläggande förkunskaper

- Viss Windows-/Datorvana
- Grundläggande bokföringskunskaper.
- Grundläggande Pyramidkunskaper.

Omfattning

Heldag 8,30 - 16,30
Pris 2,900:- exkl. moms per deltagare

Tillfällen

Devisum, Västerås 2017-12-05 Anmäl dig här

Pyramidkurs – CRM/Säljstöd

Ett verktyg för den effektiva säljaren.
Vid all försäljning gäller det att skapa förtroende och då hålla ordning & reda på vad som är gjort och vad som skall göras. Du lär dig samla och spara information om dina kunder och kontakter – offerter, order, priser etc. Du lär dig hitta stöd både för den egna personliga effektiviteten och för samarbetet med dina kollegor.

• Inställningar för säljstöd och arbetsplats • Personalregister • Kontaktregister
• Mappar • Prospekt- och offerthantering  • Aktiviteter • Påminnelser • Aktivitetsstudio
• Kontaktcentralen • Utskick – Mailingkoder • Kalender/Att göra • E-sälj • E-sälj Kund

Efter kursen…

• Kan du på ett effektivt sätt hantera offerter, bygga upp kontaktregister, registrera och kontrollera
aktiviteter kring kunder.
• Kan du göra utskick i samband med aktiviteter.
• Kan du delegera arbetsuppgifter m.m.
 Kursblad att skriva ut

Vem är du som kursdeltagare?

Du som vill ha total kontroll på din säljverksamhet - information om kunder/kontakter/medarbetare, offerter och order mm.

Grundläggande förkunskaper

- Viss Windows-/Datorvana
- Grundläggande Pyramidkunskaper.

Omfattning

Heldag 8,30 - 16,30
Pris 2,900:- exkl. moms per deltagare

Tillfällen

Devisum, Västerås 2017-12-07 Anmäl dig här
Devisum, Västerås 2018-02-21 Anmäl dig här
Devisum, Västerås 2018-05-30 Anmäl dig här