Robert Nilsson på Enskede Hydraul berättar… Vi har haft Pyramid sedan 1997 då min far var med och införde systemet. Pyramid har förbättrat sättet vi lägger beställning på åt kunden samt hur vi fakturerar våra kunder. Förr gjorde vi en produktkatalog varje år som kostade oss pengar och tid, och aldrig var riktigt uppdaterad gällande […]
Kalle Söderlund på Cabinova berättar… Vi har använt Pyramid sedan 1991 – Så nöjda är vi! Det är ett bra system, vi tycker om Pyramid. Styrkan med Pyramid är att det är ett flexibelt och enkelt system, som vi aldrig velat eller behövt byta ut. Som ett tillverkande företag nyttjar vi modulen för bl.a. Materialplanering. […]
Anki Åkeborg på Västmanlandsmusiken berättar… Västmanlandsmusiken har varit partner med Devisum sedan 90-talet och valde att gå över till Pyramid Business Studio 2001. Vi har aldrig ångrat valet av Pyramid då det passar vår verksamhet bra och vi har kunnat växa tillsammans med affärssystemet. Användarvänligheten i Pyramid är bra och möjligheterna är stora. Vi har kunnat […]
Magdalena Berglund på Boutique Bamå berättar… Vi har använt Pyramid Business Studio för redovisning och kassa sedan 2014. Med god erfarenhet av Pyramid sedan tidigare valde jag att även ha systemet i min butik. Nu kan vi hantera artiklar, kundregister, kundbonusar och se försäljningsstatistik– vi har med andra ord en bra överblick av hur försäljningen i butiken […]
Thomas Nöjd berättar… ”Vi har använt Pyramid sedan 2007. Tidigare använde vi ett annat system, men bytte då vi kände att det befintliga var för stort och komplicerat för oss. Pyramid känns användarvänligt och det går fort att hitta informationen vi behöver så som kunder, reskontra och priser.” Vi valde Pyramid för att kunna arbeta […]
Anna-Karin Grundberg på Falu Rödfärg berättar… Vi började arbeta i Pyramid i januari 2014. Vi saknade överblick över företagets flöden gällande försäljning, inköp och produktion – detta var grunden till varför vi ville byta affärssystem. Vi tog hjälp av en konsult för att hitta det affärssystem som skulle passa oss bäst. Vi valde bland tre […]