Stäng


Schema – Pyramidkurser

Pyramidkurs – Back-office (uppgradering till Pyramid 4)

Kursen är riktad till dig som idag använder Pyramid och skall börja jobba i Pyramid 4.
Uppgraderingskursen är startskottet och en nödvändig guide för att du så snabbt som möjligt skall komma igång med
den nya versionen av Pyramid. Kursen är rollbaserad och är i detta fall baserad på funktioner i order/projekt, lager och
inköp samt närliggande rutiner. Kursen varvas med teoretiska avsnitt och praktiska övningar.

• Start av Pyramid och inloggning • Navigering i systemet • Menyer och dialogbilder
• Sökning • Arbeta i register och rutiner • Centraler • Studio • Utskrifter • Tangenter • Hjälpfunktion

Efter kursen…

• Förstår du de nya grundprinciperna för hur man jobbar i Pyramid 4.
• Kan du navigera och arbeta i funktioner, dialoger, och rutiner i order, lager och inköp.
• Kan du hantera registervård, centraler och studios.

Kursblad att skriva ut

Vem är du som kursdeltagare?

Du arbetar med något av följande; order/projekt, lager och/eller inköp.

Grundläggande förkunskaper

- Pyramid version 3

Omfattning

Heldag 8,30 - 16,30
Pris:
1-2 deltagare 2.900:- per deltagare
3-4 deltagare 2.450:- per deltagare
> 4 deltagare 2.000:- per deltagare

Priserna är angivna exkl. moms

Tillfällen

Västerås, Devisum 2018-11-20 Sista anmälningsdatum passerat Anmäl dig här

Pyramidkurs – Ekonomi (uppgradering till Pyramid 4)

Kursen är riktad till dig som idag använder Pyramid och skall börja jobba i Pyramid 4.
Uppgraderingskursen är startskottet och en nödvändig guide för att du så snabbt som möjligt skall komma igång med
den nya versionen av Pyramid. Kursen är rollbaserad och är i detta fall baserad på funktioner i reskontror och redo-
visningen. Kursen varvas med teoretiska avsnitt och praktiska övningar.

• Start av Pyramid och inloggning • Navigering i systemet • Menyer och dialogbilder • Sökning
• Arbeta i reskontra och redovisning • Centraler • Studio • Utskrifter • Tangenter • Hjälpfunktion

Efter kursen…

• Förstår du de nya grundprinciperna för hur man jobbar i Pyramid 4.
• Kan du navigera och arbeta i funktioner, dialoger, och rutiner i reskontra och redovisning.
• Kan du hantera registervård, centraler och studios.

Kursblad att skriva ut

Vem är du som kursdeltagare?

Du hanterar något av följande; löpande redovisning, reskontra, avstämningar och/eller ekonomisk uppföljning.

Grundläggande förkunskaper

- Pyramid version 3

Omfattning

Heldag 8,30 - 16,30
Pris:
1-2 deltagare 2.900:- per deltagare
3-4 deltagare 2.450:- per deltagare
> 4 deltagare 2.000:- per deltagare

Priserna är angivna exkl. moms

Tillfällen

Västerås, Devisum 2018-11-21 Sista anmälningsdatum passerat Anmäl dig här

Pyramidkurs – Årsskiftesrutiner

Låt det bli ett gott nytt år och var förberedd inför årsskiftet.
Kursen omfattar allmänna rutiner inför årsskifte. Du får vid kurstillfället ett praktiskt häfte
“Memo vid årsskifte“ att ta hjälp av framåt.

•  Skapa nytt bokföringsår • Avskrivningar • Överföring av balansposter • Avstämningar
•  Utskrift av SIE-filer • Inventering • Budgetering

Efter kursen kan du…

Hitta dina hjälpmedel för avstämning av:

• Redovisning
• Inventarier
• Periodiseringar
• Reskontror

Vem är du som kursdeltagare?

Du som arbetar med företagets redovisning.

Grundläggande förkunskaper

- Viss Windows-/Datorvana
- Grundläggande bokföringskunskaper.
- Grundläggande Pyramidkunskaper.

Omfattning

Heldag 8,30 - 16,30
Pris 2,900:- exkl. moms per deltagare

Tillfällen

Devisum, Västerås 2018-12-06 Anmäl dig här