Stäng


Schema – Pyramidkurser

Pyramidkurs – Back-office (uppgradering till Pyramid 4)

Kursen är riktad till dig som idag använder Pyramid och skall börja jobba i Pyramid 4.
Uppgraderingskursen är startskottet och en nödvändig guide för att du så snabbt som möjligt skall komma igång med
den nya versionen av Pyramid. Kursen är rollbaserad och är i detta fall baserad på funktioner i order/projekt, lager och
inköp samt närliggande rutiner. Kursen varvas med teoretiska avsnitt och praktiska övningar.

• Start av Pyramid och inloggning • Navigering i systemet • Menyer och dialogbilder
• Sökning • Arbeta i register och rutiner • Centraler • Studio • Utskrifter • Tangenter • Hjälpfunktion

Efter kursen…

• Förstår du de nya grundprinciperna för hur man jobbar i Pyramid 4.
• Kan du navigera och arbeta i funktioner, dialoger, och rutiner i order, lager och inköp.
• Kan du hantera registervård, centraler och studios.

Kursblad att skriva ut

Vem är du som kursdeltagare?

Du arbetar med något av följande; order/projekt, lager och/eller inköp.

Grundläggande förkunskaper

- Pyramid version 3

Omfattning

Heldag 8,30 - 16,30
Pris:
1-2 deltagare 2.900:- per deltagare
3-4 deltagare 2.450:- per deltagare
> 4 deltagare 2.000:- per deltagare

Priserna är angivna exkl. moms

Tillfällen


Pyramidkurs – Ekonomi (uppgradering till Pyramid 4)

Kursen är riktad till dig som idag använder Pyramid och skall börja jobba i Pyramid 4.
Uppgraderingskursen är startskottet och en nödvändig guide för att du så snabbt som möjligt skall komma igång med
den nya versionen av Pyramid. Kursen är rollbaserad och är i detta fall baserad på funktioner i reskontror och redo-
visningen. Kursen varvas med teoretiska avsnitt och praktiska övningar.

• Start av Pyramid och inloggning • Navigering i systemet • Menyer och dialogbilder • Sökning
• Arbeta i reskontra och redovisning • Centraler • Studio • Utskrifter • Tangenter • Hjälpfunktion

Efter kursen…

• Förstår du de nya grundprinciperna för hur man jobbar i Pyramid 4.
• Kan du navigera och arbeta i funktioner, dialoger, och rutiner i reskontra och redovisning.
• Kan du hantera registervård, centraler och studios.

Kursblad att skriva ut

Vem är du som kursdeltagare?

Du hanterar något av följande; löpande redovisning, reskontra, avstämningar och/eller ekonomisk uppföljning.

Grundläggande förkunskaper

- Pyramid version 3

Omfattning

Heldag 8,30 - 16,30
Pris:
1-2 deltagare 2.900:- per deltagare
3-4 deltagare 2.450:- per deltagare
> 4 deltagare 2.000:- per deltagare

Priserna är angivna exkl. moms

Tillfällen