Stäng


Schema – Pyramidkurser

Pyramidkurs – Back-office (uppgradering till Pyramid 4)

Kursen är riktad till dig som idag använder Pyramid och skall börja jobba i Pyramid 4.
Uppgraderingskursen är startskottet och en nödvändig guide för att du så snabbt som möjligt skall komma igång med
den nya versionen av Pyramid. Kursen är rollbaserad och är i detta fall baserad på funktioner i order/projekt, lager och
inköp samt närliggande rutiner. Kursen varvas med teoretiska avsnitt och praktiska övningar.

• Start av Pyramid och inloggning • Navigering i systemet • Menyer och dialogbilder
• Sökning • Arbeta i register och rutiner • Centraler • Studio • Utskrifter • Tangenter • Hjälpfunktion

Efter kursen…

• Förstår du de nya grundprinciperna för hur man jobbar i Pyramid 4.
• Kan du navigera och arbeta i funktioner, dialoger, och rutiner i order, lager och inköp.
• Kan du hantera registervård, centraler och studios.

Kursblad att skriva ut

Vem är du som kursdeltagare?

Du arbetar med något av följande; order/projekt, lager och/eller inköp.

Grundläggande förkunskaper

- Pyramid version 3

Omfattning

Heldag 8,30 - 16,30
Pris:
1-2 deltagare 2.900:- per deltagare
3-4 deltagare 2.450:- per deltagare
> 4 deltagare 2.000:- per deltagare

Priserna är angivna exkl. moms

Tillfällen

Västerås, Devisum 2018-02-06 Sista anmälningsdatum passerat Anmäl dig här
Västerås, Devisum 2018-02-20 Sista anmälningsdatum passerat Anmäl dig här
Västerås, Devisum 2018-03-12 Sista anmälningsdatum passerat Anmäl dig här
Västerås, Devisum 2018-03-13 Sista anmälningsdatum passerat Anmäl dig här
Västerås, Devisum 2018-04-10 Sista anmälningsdatum passerat Anmäl dig här
Västerås, Devisum 2018-04-12 Sista anmälningsdatum passerat Anmäl dig här

Pyramidkurs – Ekonomi (uppgradering till Pyramid 4)

Kursen är riktad till dig som idag använder Pyramid och skall börja jobba i Pyramid 4.
Uppgraderingskursen är startskottet och en nödvändig guide för att du så snabbt som möjligt skall komma igång med
den nya versionen av Pyramid. Kursen är rollbaserad och är i detta fall baserad på funktioner i reskontror och redo-
visningen. Kursen varvas med teoretiska avsnitt och praktiska övningar.

• Start av Pyramid och inloggning • Navigering i systemet • Menyer och dialogbilder • Sökning
• Arbeta i reskontra och redovisning • Centraler • Studio • Utskrifter • Tangenter • Hjälpfunktion

Efter kursen…

• Förstår du de nya grundprinciperna för hur man jobbar i Pyramid 4.
• Kan du navigera och arbeta i funktioner, dialoger, och rutiner i reskontra och redovisning.
• Kan du hantera registervård, centraler och studios.

Kursblad att skriva ut

Vem är du som kursdeltagare?

Du hanterar något av följande; löpande redovisning, reskontra, avstämningar och/eller ekonomisk uppföljning.

Grundläggande förkunskaper

- Pyramid version 3

Omfattning

Heldag 8,30 - 16,30
Pris:
1-2 deltagare 2.900:- per deltagare
3-4 deltagare 2.450:- per deltagare
> 4 deltagare 2.000:- per deltagare

Priserna är angivna exkl. moms

Tillfällen

Västerås, Devisum 2018-02-14 Sista anmälningsdatum passerat Anmäl dig här
Västerås, Devisum 2018-04-18 Sista anmälningsdatum passerat Anmäl dig här

Pyramidkurs – CRM/Säljstöd

Ett verktyg för den effektiva säljaren.
Vid all försäljning gäller det att skapa förtroende och då hålla ordning & reda på vad som är gjort och vad som skall göras. Du lär dig samla och spara information om dina kunder och kontakter – offerter, order, priser etc. Du lär dig hitta stöd både för den egna personliga effektiviteten och för samarbetet med dina kollegor.

• Inställningar för säljstöd och arbetsplats • Personalregister • Kontaktregister
• Mappar • Prospekt- och offerthantering  • Aktiviteter • Påminnelser • Aktivitetsstudio
• Kontaktcentralen • Utskick – Mailingkoder • Kalender/Att göra • E-sälj • E-sälj Kund

Efter kursen…

• Kan du på ett effektivt sätt hantera offerter, bygga upp kontaktregister, registrera och kontrollera
aktiviteter kring kunder.
• Kan du göra utskick i samband med aktiviteter.
• Kan du delegera arbetsuppgifter m.m.

 Kursblad att skriva ut

Vem är du som kursdeltagare?

Du som vill ha total kontroll på din säljverksamhet - information om kunder/kontakter/medarbetare, offerter och order mm.

Grundläggande förkunskaper

- Viss Windows-/Datorvana
- Grundläggande Pyramidkunskaper.

Omfattning

Heldag 8,30 - 16,30
Pris:
2,900:- exkl. moms per deltagare

Tillfällen