Pyramid
Basmoduler

CRM/Säljstöd

En del av ditt affärssystem

Har du behov av ett heltäckande verksamhetsstöd som kopplar samman alla delar i din verksamhet?

Då är Pyramids CRM* helt rätt för dig.

En del av ditt affärssystem

Har du behov av ett heltäckande verksamhetsstöd som kopplar samman alla delar i din verksamhet?  
Då är Pyramids CRM* helt rätt för dig.

Vårda dina kundrelationer

Att bygga upp en bra relation med sin kund så att kunden kommer tillbaka för nya affärer, är en utmärkt investering.
Arbetsinsatsen och kostnaden för att sälja till en redan etablerad kund är avsevärt lägre än till en ny.
Att vårda sina kunder på ett effektivt och genomtänkt sätt gör att du får mer tid över till att skaffa nya.
Dina kundprospekts importerar du från källor som PAR och Creditsafe. 

Skapa förtroende med rätt information

Vid all försäljning gäller det att skapa förtroende, både för sig själv och för sin produkt.
Ditt uppträdande gentemot kunden måste vara professionellt, och konsekvent genomfört.
I Pyramid CRM samlar du all information om kunden. Du kan se vilka kontaktpersoner som finns hos kunden, vilka utskick de har fått och vilka affärer som är på gång för tillfället. 
Lagrad köphistorik kan användas i analyser till grund för säljstrategier. Du kan se e-post som du skickat och som du fått.
Om ni är flera som har kontakt med samma kund kan ni dela all information om kunden, även minnesanteckningar från telefonsamtal och möten.

Information är navet i din verksamhet

Pyramid CRM är inte bara en lösning för säljstöd utan ett brett verksamhetsstöd för företagets alla anställda. Pyramid CRM innehåller funktioner som ökar den personliga effektiviteten och låter de anställda enkelt dela information om kunder, leverantörer, produkter och projekt.
En helintegrerad CRM-lösning drar dessutom nytta av all den information som finns i affärssystemet.
Du får stöd både för den egna personliga effektiviteten och för samarbetet med dina kollegor genom kalenderfunktioner, påminnelser, resursbokningar, arbetsgrupper, dokumenthantering, meddelandehantering, att-göra listor mm. Och det mesta når du även via din 
smartphone.

*Modulen Pyramid CRM/säljstöd räknas in som en av basmodulerna eftersom den innehåller grundfunktionalitet och tillämpas genom större delen av affärssystemet.