Vi säljer affärssystem för..

…redovisning, fakturering, EDI, reskontra, order, lager, inköp, tidsredovisning, MPS, CRM, butiksdata, webbhandel

Och hjälper er med…

…Installation, utbildning, driftsättning, utveckling och support

Vi bygger våra lösningar på 
Pyramid Business Studio

…som är ett helintegrerat modernt affärssystem som innehåller allt från redovisning, projekt, logistik och MPS till butiksdata, E-handel och CRM

Devisum är ett engagerat & personligt IT-företag

…vi erbjuder affärssystem till företag verksamma inom handel, tillverkning, entreprenad, tjänster samt butiker med inriktning på fackhandel.

Vi finns representerade i
Västerås och Uppsala, men arbetar även kring Eskilstuna samt nationellt med kedjor och företagsgrupper

Pyramid är ett komplett affärssystem för små och medelstora företag.

Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster för allt som rör ditt affärssystem

Pyramid är utvecklat för att passa många olika branschers behov och önskemål

Här hittar du de senaste nyheterna från oss på Devisum!

Vi gör din Webbshop till en naturlig handelsplats integrerad med ditt affärssystem

Pyramid – ett komplett butiksdatasystem för såväl den lilla butiken som för butikskedjor

Slipp ansvar för egen server, backuper mm. Vi erbjuder serverdrift för ditt affärssystem

Vi är en av de ledande återförsäljarna av affärssystemetkort om pyramid

Det är ett helintegrerat modernt affärssystem  ,
som innehåller allt från redovisning, projekt,
logistik och MPS till butiksdata, E-handel
och CRM.  

Med en  välutvecklad funktionalitet och ett  
lättarbetat gränssnitt, möter affärssystemet 
Pyramid den nya tidens behov inom ekonomi, information och verksamhets- och beslutstöd.

Fristående moduler  sammanfogas till ett 
system med hög kompetens
, för både 
mindre och medelstora företag

Ett stort plus är att Pyramid 
anpassas efter dina önskemål!

Dina medarbetare kan ha

egna personliga inställningar
utifrån behov och uppgift