Ett komplett och 
funktionsrikt affärssystem

Genom att vara uppbyggt av moduler, ha en
välutvecklad funktionalitet och ett lättarbetat gränssnitt passar Pyramid Business Studio de flesta företag.

Affärssystemet innehåller rutiner för ekonomi, logistik, tillverkning, CRM, projekthantering, butikssystem, e-handel och olika mobila lösningar. 

Ett nytt sätt att arbeta 


När du väljer nytt affärssystem är det viktigt att det har rätt funktionalitet för din verksamhet och att det bygger på en modern teknisk plattform.

Ett bra affärssystem ska dessutom vara lätt att förstå och enkelt att arbeta med. Varje medarbetare ska kunna göra egna personliga inställningar anpassat efter behov och uppgift. Under de kommande åren kommer ditt företag att utvecklas. Förändringar i verksamhet och organisation ställer stora krav på att även ditt affärssystem kan anpassas efter nya förutsättningar. Därför är ditt val av affärssystem en viktig händelse.

Standardsystem

Mer än 90 % av alla system vi levererar är standardsystem utan några anpassningar i programkoden.
Att redan från början veta vad systemet kommer att kosta, innebär en trygghet för dig som kund.

Funktionalitet ställt mot krav och behov

Pyramid har funnits på marknaden i drygt 20 år och utvecklingen har alltid varit kundstyrd. Vår målgrupp är mindre och medelstora företag inom många olika branscher. Idag har vi ett av marknadens bredaste utbud av standardmoduler. Som kund har du mycket stora möjligheter att bygga ett standardsystem som svarar mot just dina önskemål och behov!

Som kund har du mycket stora möjligheter att bygga systemet så det passar just dina önskemål.