Tjänster

Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster för allt som rör ditt affärssystem.

Vi hjälper dig med:

Förstudie

Innan vi installerar och implementerar ditt affärssystem gör vi alltid en analys av verksamheten – en förstudie. Det är här vi gör ritningen för hur systemet skall sättas upp och arbeta. I fokus står dina flöden och processer. Genom att tänka efter före och ha en bra ritning av vad som skall ske, undviker vi misstag senare i installationen och sparar tid och pengar.

Implementering av affärssystem

Vi installerar, sätter upp systemet utifrån era flöden och överför data från tidigare system. En implementering av ett affärssystem är en process som sker i nära samarbete med dig som kund.

Systemutveckling

Ibland önskas en funktion i systemet som inte finns eller som behöver utvecklas för ett företag. Vi har resurser och verktyg för att lägga till dessa delar och göra dig som kund extra nöjd med att få exakt det du behöver.

Integration med andra system

I dagsläget är integration med andra system mot affärssystem mer regel än undantag. Vi har goda verktyg och erfarenhet från många branscher och lösningar.

Förvaltning och vidareutveckling

Ett företag förändras oftast en hel del över tiden och då måste affärssystemet hänga med. Likaså när nya krav kommer med t.ex. att man skall fakturera med EDI till sina kunder eller ta emot EDi-fakturor själv. En stor del av vår verksamhet rör just detta med att utveckla systemet när förutsättningarna ändras.

Projektmodell

Ett byte av affärssystem är en ganska komplicerad process och vi använder därför vår projektmodell Devis som arbetssätt. I den beskrivs de 6 steg i processen som vi arbetar efter.