Pyramid
Basmoduler

Materialplanering

Hantera tillverkningsordrar

Materialplanering* är grunden för att hantera tillverkningsorder (TO) och strukturer bestående av material, halvfabrikat och operationer. 
Tillverkningsordrar kan med automatik skapas från kundorder, behovsanalys eller av andra TO. 
Produkter kan priskalkyleras och förkalkylen kan enkelt jämföras med efterkalkylen och uppdateras. 

Hantera tillverkningsordrar

Materialplanering* är grunden för att hantera tillverkningsorder (TO) och strukturer bestående av material, halvfabrikat och operationer.
Tillverkningsordrar kan med automatik skapas från kundorder, behovsanalys eller av andra TO.
Produkter kan priskalkyleras och förkalkylen kan enkelt jämföras med efterkalkylen och uppdateras.

MPS

Med behovsanalysen ser du till att kunden alltid får rätt leverans i rätt tid. 
Enkla eller mer avancerade logistikfunktioner? Du bestämmer!
Pyramid behåller alltid det enkla orderflödet.

Bygg på med moduler för handdatorstyrd inventering och in- och utleverans. 
Om ni har behov av individmärkning, lagerplatser och flera fysiska lager kan vi erbjuda även detta.

*Modulen OLI (Order-Lager-Inköp) räknas in som en av basmodulerna eftersom den innehåller grundfunktionalitet och tillämpas genom större delen av affärssystemet.