Stäng

Blanda kundorderstyrd- och lagerstyrd tillverkning om du vill!

Strukturer, tillverkningsorder, körplaner, behovsanalys, inköp, lego, resursplanering, beläggningsstatistik, tidstämpling, PIA, statistik med mera…

Materialplanering och MPS


Hantera tillverkningsordrar

Materialplanering* är grunden för att hantera tillverkningsorder (TO) och strukturer bestående av material, halvfabrikat och operationer. Tillverkningsordrar kan med automatik skapas från kundorder, behovsanalys eller av andra TO. Produkter kan priskalkyleras och förkalkylen kan enkelt jämföras med efterkalkylen och uppdateras.

MPS

MPS används för att hantera planering och beläggning av resurser. Operationer och resursgrupper har parametrar för planering och du kan grafiskt se hur kapacitet och beläggning varierar med tiden. Rapportering kan ske direkt i verkstaden via körplanen.

Det går att välja bort funktionalitet för resursplanering och beläggning och endast köra materialplanering.

*Modulen Materialplanering räknas in som en av basmodulerna eftersom den innehåller grundfunktionalitet och tillämpas genom större delen av affärssystemet.

 

Läs mer och se produktblad här


« Tillbaka