Pyramid
Tilläggsmoduler

Bytkod

-Byte av bland annat artikel- och företagskoder

Pyramid Bytkod är modulen som ger dig möjlighet att byta artikel- och företagskoder i ett Pyramidsystem. Byten kan göras manuellt eller läsas in från textfil. 
Koderna kan inte ändras i registervårdsrutinerna i standard Pyramid eftersom de ingår som nyckelbegrepp i andra register.

Uppdatering i samhörande register

I samband med byte av artikel- eller företagskoder byts även koderna i t ex. befintliga order, offerter, mallar, inköp, inköpsanmodan och statistikregister.

Slå samman företagskoder

Det finns möjlighet att slå samman flera företagskoder till en företagskod.