Pyramid
Tilläggsmoduler

Koppling TA-system

-Få kontroll över transporterna med Koppling TA-system 

Följ dina transportuppdrag med hjälp av kommunikation mellan Pyramid Business Studio och TA-systemet (LogTrade Distribution 2.0).
Du kan se uppdragsid, sändnings-id, produkt samt vilken status uppdraget/sändningen just nu har eller söka efter en specifik transportsändning.

-Få kontroll över transporterna med Koppling TA-system 

Följ dina transportuppdrag med hjälp av kommunikation mellan Pyramid Business Studio och TA-systemet (LogTrade Distribution 2.0).
Du kan se Uppdragsid, sändnings-id, produkt samt vilken status uppdraget/sändningen just nu har eller söka efter en specifik transportsändning.

PTC-uppdrag

Med hjälp av PTC-uppdrag uppdateras automatiskt Pyramid med de förändringar som skett på uppdragen i TA-systemet.