Pyramid
Tilläggsmoduler

Redovisning PLUS

-Skräddarsy egna rapporter, samt få tillgång till fler kontodimensioner 

Redovisning PLUS innehåller ytterligare 7 kontodimensioner utöver de tre som finns i Redovisningsmodulen. Modulen innehåller även en rapportgenerator där egna listor och rapporter kan skapas.
Det gör modulen till ett användbart komplement till grundmodulen Redovisning.

Prognoser, rapporter och listor

Skräddarsy resultatrapporter per varugrupp eller kör ut projektlistor från redovisningen.
Ett utökat antal förinställda listor och rapporter ingår.
Det ingår även en prognoslista som tar hänsyn både till budget och hittillsvarande utfall under året.
Välj mellan utfall & budget eller utfall & korrigerad budget.

Viktiga nyckeltal

I Pyramid Redovisning PLUS kan följande nyckeltal tas fram:

Kassalikviditet, Soliditet, Skuldsättningsgrad, Arbetskostnad i % av omsättningen, Bruttovinst i % av omsättningen, Förädlingsvärde, Rörelseresultat i % av omsättningen, Nettoresultat i % av omsättningen, Skuldränta, Tillgångarnas omsättningshastighet, Lagrets omsättningshastighet, Lämnad kredittid, Tillgångarnas avkastning, Avkastning av eget kapital.