I rådande situation med Corona-virus i samhället har vi idag tagit beslut om att
ställa in våra seminarier onsdag 18 mars gällande Web-Shop i Pyramid.

Vi övervägde först att utföra detta digitalt via Teams men har
beslutat oss för att helt skjuta på våra seminarier till ett senare tillfälle.

Så fort vi ser slutet på Coronaspridningen och vi återgått till mer
normala förhållanden kommer därför en ny inbjudan.