Stäng

Sökresultat: serienummer

Serienummer/Serviceorder

– Servicehantering samt spårbarhet på individnivå. Pyramid Serienummer/Serviceorder hjälper dig att hålla reda på varje enskild produkt, individ och dess historik både gällande garantier och servicearbeten. I och med att artiklarna hanteras individuellt finns en användbar spårbarhet dels på individen men också på eventuellt servicearbete som görs på respektive serienummer. De garantier som hanteras är…

Läs mer …


Uthyrning

– Boka hyresobjekt grafiskt och debitera utifrån timme, dygn, månad eller kvartal. Boka och debitera maskiner, verktyg, byggnadsställningar, fordon etc. med hjälp av Pyramid Uthyrning. Alla hyresartiklar som är individhanterade kan bokas genom en översiktsgraf.Modulen ger dig all information om tillgänglighet, utlämning, återlämning och avgifter. Debitering av uthyrning sker valfritt per timme, dag, vecka eller…

Läs mer …


Mobil arbetsorder

Mobil helhetslösning för arbetsorder  Pyramid Mobil arbetsorder erbjuder en helhetslösning för serviceorderhantering, uppdrags-, tids- och materialrapportering. Allt arbete sker online och därmed har du hela tiden tillgång till aktuell information! Arbetsordern kan hanteras i mobil eller på läsplatta. Med Mobil arbetsorder får du ett bra arbetsflöde Med mobil arbetsorder får du översikt över bokningsläget. Du…

Läs mer …


Kassa

– Helintegrerat certifierat kassasystem Integrationen med affärssystemet Pyramid och de många möjligheterna till att utrusta kassaplatsen är några av de egenskaper som ger Pyramid Butik dess styrka som butikssystem. Pyramid Butik ger stora fördelar Under Pyramid Butik samlas funktioner avsedda för försäljning – t ex kassa, betalkort, fakturering och statistik. Med artikel-, pris- och kundinformation…

Läs mer …


Pyramid Tilläggsmoduler

Vissa företag och branscher kan behöva specifika funktioner. För dessa kunder finns tilläggsmoduler som förgyller och utökar funktionaliteten för respektive basmodul. Med dessa tillägg kund- och branschanpassas Pyramid på ett enkelt och smidigt sätt. Tilläggsmoduler kan adderas i efterskott och behöver inte vara med vid grundinstallation. Här kan Pyramid succesivt växa efter behov och önskemål. Klicka…

Läs mer …


« Tillbaka