Devisum Add-On

Våra programmerare har utvecklat några extrafunktioner  som vi har valt att kalla Devisum Add-On´s
Dessa Add-On´s kan utvecklas kundspecifikt eller för att passa många olika företag. Här 
nedan ser du våra Add-On´s.

Våra programmerare har utvecklat några extrafunktioner  som vi har valt att kalla Devisum Add-On´s
Dessa Add-On´s kan utvecklas kundspecifikt eller för att passa många olika företag.
Här 
nedan  ser du våra Add-On´s!

Leverantörsfakturabevakning

Lägger ni onödigt mycket tid på att kontrollera om inköpen har kommit hem innan ni kan stämma av era leverantörsfakturor? Vår Add-On Leverantörsfakturabevakning bevakar att inleverans har skett innan fakturan går vidare i attestflödet.

Dataimport

Vill du läsa in uppdateringar till Pyramids register med automatik?

Vår Add-On Dataimport kan uppdatera samtliga register i Pyramid från XML-filer med standardformat.

Integration Pyramid-Upsales

I vår Add-On för Upsales knyts din sälj- och marknadsplattform i Upsales samman med Pyramid. Oavsett om du arbetar med Pyramid eller Upsales som ditt primära programverktyg synkroniseras data mellan programmen så att relevant data återfinns i det verktyg du jobbar.

Schemalagda utskrifter

Automatisera din export av data från Pyramid eller låt dina favoritrapporter skrivas ut automatiskt. Vår Add-On Schemalagda utskrifter kan lösa det. Vill du ha hjälp med att skapa din rapport eller filexport så hjälper vi dig givetvis med det. 

Delat kolli

I Pyramid lagerförs och prissätts en artikel i en viss enhet men kan behöva säljas i helt andra enheter. Med vår add-on Delat kolli anges de inlika enheterna en vara kan säljas i samt hur mycket de olika enheterna innehåller per artikel. Exempel på andra tillämpningar kan vara många.

Schemalagd ringlista

Med vår add-on Ringlista kan du i kundregistret ange vilka dagar och vilken kund som ska ringas upp samt vid vilket klockslag. Den här schemalagda ringlistan skapas som en aktuell lista på skärmen, sorterad i den ordning de ska ringas upp. Varje enskild säljare får sin egen ”ringlista”.