Devisum Add-On

Våra programmerare har utvecklat några extrafunktioner  som vi har valt att kalla Devisum Add-On´s
Dessa Add-On´s kan utvecklas kundspecifikt eller för att passa många olika företag. Här 
nedan  ser du våra Add-On´s!  

Våra programmerare har utvecklat några extrafunktioner  som vi har valt att kalla Devisum Add-On´s
Dessa Add-On´s kan utvecklas kundspecifikt eller för att passa många olika företag.
Här 
nedan  ser du våra Add-On´s!

Leverantörsfakturabevakning

Lägger ni onödigt mycket tid på att kontrollera om inköpen har kommit hem innan ni kan stämma av era leverantörsfakturor?
Vår Add-On Leverantörsfakturabevakning bevakar att inleverans har skett innan fakturan går vidare i attestflödet.

Dataimport

Vill du läsa in uppdateringar till Pyramids register med automatik? Vår Add-On Dataimport kan uppdatera samtliga register i Pyramid från XML-filer med standardformat.

Integration Pyramid-Upsales

I vår Add-On för Upsales knyts din sälj- och marknadsplattform i Upsales samman med Pyramid. Oavsett om du arbetar med Pyramid eller Upsales som ditt primära programverktyg synkroniseras data mellan programmen så att relevant data återfinns i det verktyg du jobbar.

Schemalagda utskrifter

Skulle du vilja automatisera utskrifter från rutin 8020?
Vår Add-On Schemalagda utskrifter löser detta.