Pyramid Basmoduler

Pyramids  basmoduler innehåller de basfunktioner som de flesta företag behöver. 
Här
nedan hittar du mer information om respektive modul.  

Order Lager Inköp

Fakturering

Leverantörsreskontra

Projekt

Materialplanering

Redovisning

CRM/Säljstöd

Order/Lager/Inköp

Har du behov av ett heltäckande orderflöde som både ska vara funktionsrikt men samtidigt kunna erbjuda enkla flöden? Då är Pyramids basmodul Order/Lager/Inköp * helt rätt för dig.

Läs mer här

Fakturering

Med Pyramid Fakturering*  kan du fakturera hur du vill och när du vill. Samlingsfakturera, fakturera i förskott (aconto), fakturera en och en eller kontraktsfakturera periodiskt. Din verksamhet och dina kunder bestämmer hur.

Läs mer här

Leverantörsreskontra

Med Pyramid Leverantörsreskontra* har du tillgång till många funktioner som förenklar ditt arbete och gör det mindre tidskrävande!

Läs mer här

Projekt

Företag som hanterar egentillverkat material, inköpta varor, tjänster och debiterbar tid behöver en bra projekthantering. Nyckeln till ett lönsamt projekt är att veta hur det går. Med Pyramid Projekt* har du full kontroll hela vägen!

Läs mer här

Materialplanering

Materialplanering* är grunden för att hantera tillverkningsorder (TO) och strukturer bestående av material, halvfabrikat och operationer.

Läs mer här

Redovisning

Spara tid med Pyramid Redovisning* och gör redovisningen enkel och arbetsbesparande. Med effektiva sökverktyg tar du snabbt fram den information som önskas för din verksamhet!

Läs mer här

CRM/Säljstöd

Har du behov av ett heltäckande verksamhetsstöd som kopplar samman alla delar i din verksamhet.  Då är Pyramids CRM* helt rätt för dig.

Läs mer här