Anna-Karin Grundberg på Falu Rödfärg berättar…

Vi började arbeta i Pyramid i januari 2014. Vi saknade överblick över företagets flöden gällande försäljning, inköp och produktion – detta var grunden till varför vi ville byta affärssystem.

Vi tog hjälp av en konsult för att hitta det affärssystem som skulle passa oss bäst. Vi valde bland tre olika leverantörer och tyckte att Pyramid kändes rätt i storlek samt att det hade alla delar av ett affärssystem vi önskade oss.

”Pyramid känns fantastiskt mycket enklare och jag kan sköta registervården själv”.

Vi hade tidigare ett webbaserat system som skickade information till koncernens affärssystem. Detta webbaserade system behövde vi systemutveckla själva via en konsult när vi behövde anpassa det eller ändra i något register vilket kostade pengar och tog tid. Med Pyramid var allting anpassat och klart och registervården mycket enkel. Pyramid känns fantastiskt mycket enklare och jag kan sköta registervården själv! Idag slipper vi de tidigare konsulttimmarna.

Tidigare hanterades vår ekonomi av koncernens ekonomiavdelning, idag har vi istället en egen ekonomiansvarig som har kontroll på hela vår ekonomi i Pyramid. Det känns lättare med en person knuten direkt till oss på plats.

Med Pyramid Business Studio har vi fått bättre kvalitetskontroll och spårbarhet gällande den färg vi kokar och levererar ut. Vi har lättare att analysera vår färg ur kvalitetssynpunkt när vi exakt kan se när färgen kokades och vart den tagit vägen i våra distributionskanaler. Vi kan exempelvis se vilket batchnummer vetemjölet hade som använts vid koket. (Vetemjöl fungerar som bindemedel i färgen). Vi klassar och följer upp våra leverantörer genom Pyramid. Vi har idag också beställningspunkter inlagda i Pyramid, vilket gör det lättare eftersom vi då vet när råvaror och emballage behöver beställas.

För att själva lätt hitta statistik och följa upp försäljningen nyttjar vi Pyramids modul försäljningsanalys. Inom sälj har vi även just köpt in modulen e-säljare Pyramid som framåt skall nyttjas av våra två utesäljare.

Företagsbeskrivning

I århundrade efter århundrade har Falu Rödfärg matchat de svenska idealen. På 1500-talet färgades slott och herresäten röda för att likna Europas ståndsmässiga tegelbyggnader. På 1600-talet blev den röda färgen en statussymbol i städerna och under 1700-talet spreds den till herrgårdarna, bergsmansgårdarna och prästgårdarna.

På 1800-talet fick Falu Rödfärg fäste på torp och ladugårdar och på 1900-talet i egnahemsrörelsen. Idag har en ny generation arkitekter upptäckt Sveriges nationalfärg. Falu Rödfärg ska alltid (läs all tid) vara modern, progressiv och till och med utmanande. För oss innebär bevarande att ha respekt för traditionen men också modet att ständigt utmana oss själva och våra tankesätt.

Falu Rödfärg är idag ett växande sortiment av produkter kopplade till hus och hem. Den ursprungliga slamfärgen har utvecklats med nya kulörer och idag finns Falu Rödfärg Original som röd, ljusröd, grå och svart handstrykningsfärg. Till det så har vi även de nya färgserierna Falu Rödfärg Träfasad och Falu Rödfärg Knut&Foder och ett sortiment med anpassade tillbehör.


Mitt bland högar av varp, historiska byggnader och intill gruvans enorma hål – Stora Stöten ligger både kontor och fabriken för Falu Rödfärg. På samma sätt som det alltid varit. Det är också ifrån gruvan som vi fortfarande tar vår viktigaste råvara till Falu Rödfärg Original, den gamla gruvvarpen.

Vy över stora stöten, Falu Gruva. Pigmentet till den här färgen hämtades upp ur gruvan 25 år innan Franska Revolutionen.
Falu Rödfärg – Originalet sedan 1764.

Kortfakta:

Branschtillhörighet:

Tillverkande företag

Region:

Norr, Öster, Väster, Söder.

Rikstäckande återförsäljare.

Huvudkontor och produktion i Falun.

Webbsida:

www.falurodfarg.com

Antal anställda:

20

Startår:

1764