Branscher

Pyramid är ett komplett affärssystem  för små och medelstora företag. 
Det är utvecklat för att
passa många olika branschers behov och önskemål.
Här 
nedan hittar du din bransch. 

Butik & Affärskedjor

Tillverkande företag

Serviceföretag

Entreprenadföretag

Handelsföretag

Tjänsteföretag

Pyramid för Butik & Affärskedjor  är en helintegrerad lösning som är anpassningsbar efter dina behov. Systemet är utvecklat i nära samarbete med användarna och är därför till för dig.

Läs mer här

Pyramid MPS för tillverkande företag  är en helintegrerad lösning som är anpassningsbar efter dina behov. Systemet är utvecklat i nära samarbete med användarna och är därför till för dig.

Läs mer här

Pyramid för Service- och underhållsföretag är en helintegrerad lösning som är anpassningsbar efter dina behov. Systemet är utvecklat i nära samarbete med användarna och är därför till för dig.

Läs mer här

Får dina projektledare rätt information? Pyramid för Entreprenadföretag  ger projektledarna de verktyg de behöver för att kunna leda projekten. Med Pyramids centraler och studior får du aktuell projektinformation och projektstyrningen blir både enkel och rolig!

Läs mer här

Pyramid för Handelsföretag  ger användarna möjlighet att själv bestämma. Förändra dialoger så att de passar för dina behov. Påverka dina rapporter med hjälp av den inbyggda rapport-generatorn. Sök, analysera, behandla och dela information smidigt och enkelt. Pyramids flexibilitet – din frihet!

Läs mer här

Får projektledarna rätt information? Pyramid för Tjänsteföretag  ger projektledarna de verktyg de behöver för att kunna leda och styra projekt. Med Pyramids centraler och studior får du alltid aktuell projektinfo och projektstyrningen blir både enkel och översiktlig.

Läs mer här