Lisa Andersson på Gysinge Byggnadsvård berättar…


”Pyramid är ett komplext system som vi fortfarande håller på att anpassa oss till samtidigt som vi anpassar systemet efter våra behov. Eftersom det har betydligt mer funktioner än systemet vi tidigare använde är registerarbetet fortfarande under uppbyggnad framförallt vad det gäller lagret. Det är mycket arbete men går åt rätt håll och ju mer vi lär oss om funktionerna desto mer uppskattar vi Pyramid.”

Gysinge har använt Pyramid sedan Mars 2006 och har idag 7 Pyramidanvändare. De arbetar aktivt i Pyramids order/lager/inköp modul och kassahantering, och sköter även sin fakturering och redovisning i Pyramid. Modulen Pyramid Statistik är nyligen inköpt. Den används främst av ekonomifunktionen för att ta fram statistik som skall användas som beslutsunderlag för lagerhantering och ekonomistyrning, i framtiden skall den även användas för budgetansvariga inom berörda områden. Nästa steg är att börja använda Pyramid Säljstöd/CRM.

Gysinge jämförde flera system och tyckte att Pyramid mest motsvarade deras behov av kassarutiner, fakturering, bokföring och lagerhållning etc.

Företagsbeskrivning

Hos Gysinge hittar du allt från linoljefärg och handhyvlade snickerier till kakelugnar, handblåst fönsterglas och smidd spik, tillverkat för hand i noga utvalda verkstäder av skickliga hantverkare. I vår butik får du känna den oefterhärmliga doften av roslagsmahogny, skurgolv och linoljefärg. Har du inte möjlighet att komma hit kan du på hemsidan enkelt beställa varorna genom vår postorderavdelning. Gysinge tillhandahåller även konsultationer där du kan få tips på färgsättning, material, metoder och mycket annat.