Pyramid Tilläggsmoduler

Vissa företag och branscher kan behöva specifika funktioner. För dessa kunder finns  tilläggsmoduler som förgyller och utökar funktionaliteten för respektive basmodul.
Med dessa tillägg kund- och branschanpassas Pyramid på ett enkelt och smidigt sätt.
Här
nedan hittar du mer information om respektive modul.  

Access Link

Användar-studio

Autogiro

Behörighet

Betalkort

Bytkod

CTI

E-brev

E-faktura 
kund

E-faktura
leverantör

E-handel

E-kund-tjänst

E-säljare
kund

E-säljare
Pyramid

Faktura-arkiv

Flerlager

Företags-upplysning

Försäljnings-analys

Giroutbet.
Utland

Giroutbet.

Grafisk planering

Import bokföring

Import-rutiner

Inventarie

Kassa

Kedje-modulen

Koncern-redovisning

Konsultstudio
Runtime

Koppling TA-system

Koppling XTendLink

Kundbonus

Lagerplats/ Batch

Miljöavgifter

Mobil arbetsorder

PDA Lager

PDA Tillverkning

PDA Order

Phone Edition

Prisinläsning

Produkt-konfiguratorn

Redovisning PLUS

Reklamation

Serienr/
serviceorder

Statistik

Tanka mobilen

Tidrapportering

Uthyrning

Valutaorder

Variantartiklar

Access Link

För dig som behöver andra typer av rapporter än Pyramids standardrapporter och vill använda andra verktyg finns Pyramid Access Link/ODBC-koppling.

Läs mer här

Användarstudio

Här kan du själv redigera Pyramids dialoger genom att ändra texter och lägga till, flytta och dölja fält. Du kan även ändra fälts inmatningsordning för att anpassa den efter dina behov.

Läs mer här

Autogiro

Med hjälp av Pyramid Autogiro förenklar du företagets hantering av inbetalningar.

Läs mer här

Behörighet

Vem får göra vad? Olika användare kan få behörighet till olika delar och funktioner i systemet. Behörighetssystemet utgår från att du till varje signatur anger behörighet.

Läs mer här

Betalkort

Betalkort EMV används tillsammans med modulen Kassa för att hantera kortbetalningar.

Läs mer här

Bytkod

Pyramid Bytkod är modulen som ger dig möjlighet att byta artikel- och företagskoder i ett Pyramidsystem. Byten kan göras manuellt eller läsas in från textfil.

Läs mer här

CTI-telefonilösning

Med Pyramid CTI (Computer Telephony Integration ) kopplas flexibla telefonifunktioner till Pyramid.

Läs mer här

E-brev

Tillvalsmodulen E-brev producerar i samband med fakturering, fakturafiler för vidare utskrift och distribution, reskontrabevakning eller båda delarna.

Läs mer här

E-faktura kund

Genom att automatisera utskick av fakturor med E-faktura Kund förenklar du hanteringen och sänker dina kostnader.

Läs mer här

E-faktura leverantör

Attestera leverantörsfakturor snabbt och enkelt med E-faktura Leverantör. Alla berörda får digitalt tillgång till gällande fakturor och automatiska meddelande om aktuella attesteringar.

Läs mer här

E-handel

Koppla en lättadministrerad e-handel till din Pyramid. Du behöver ingen egen webbserver och du behöver inte kunna något om hur man gör webbsidor.

Läs mer här

E-kundtjänst

Med Pyramid Kundtjänst kan du enklare hålla en god kundservice, dygnet runt.

Läs mer här

E-säljare kund

Med e-säljare Kund får dina kunder tillgång till hela ditt sortiment direkt i sin hand.

Läs mer här

E-säljare Pyramid

Med e-säljare Pyramid visar du överskådligt ditt sortiment direkt på surfplattan.

Läs mer här

Fakturaarkiv

Fakturaarkiv gör det möjligt att skriva ut fakturor och kvitton mer än en gång med originalutseende – det vill säga utan att stämplas KOPIA.

 Läs mer här

Flerlager

Har ditt företag filialer på olika orter är Pyramid Flerlager den modul som hjälper dig att hålla reda på dina lagersaldon. 

Läs mer här

Företagsupplysning

Företagsupplysning är en modul med syfte att integrerat göra kreditupplysningar, adressuppdatering och ge hjälp vid nyregistrering/ uppdatering av kunder/leverantörer i Pyramid.

 Läs mer här

Försäljningsanalys

Försäljningsanalys samlar in information om en försäljning i samband med orderregistrering (grundmodul Order/Lager/Inköp), fakturering (grundmodul Fakturering) och kvittoförsäljning (tillvalsmodul Kassa).

 Läs mer här

Giroutbetalning

Betala företagets fakturor inom Sverige med hjälp av Pyramid Giroutbetalning. 

Läs mer här

Giroutbetalning Utland

Gör dina utbetalningar till utländska leverantörer med Pyramid Giroutbetalning Utland.

Läs mer här

Grafisk Planering

Grafisk Planering är ett verktyg som grafiskt visar företagets produktionsflöde.

 Läs mer här

Import Bokföring

Finns det ett behov av att läsa in bokföringsdata från andra system till Pyramid Redovisning gör du det enkelt med Pyramid Import Bokföring. 

Läs mer här

Importrutiner

Pyramid Importrutiner är modulen som hjälper dig att importera information från externa system till Pyramid.

Läs mer här

Inventarie

Med hjälp av Pyramid Inventarie kan du hålla reda på företagets maskiner, firmabilar, kontorsutrustning mm.

 Läs mer här

Kassa

Integrationen med affärssystemet Pyramid och de många möjligheterna till att utrusta kassaplatsen är några av de egenskaper som ger Pyramid Butik dess styrka som butikssystem.

 Läs mer här

Kedjemodulen

Kedjemodulen knyter samman flera juridiska bolag med ett centralt system.

Läs mer här

Koncernredovisning

Sammanställ koncernens olika företag till en övergripande koncernredovisning. 

 Läs mer här

Konsultstudio Runtime

Med Konsultstudion kan programkod skrivas, kopplad både till befintliga och till egna fält i Pyramids dialoger.

Läs mer här

Koppling TA-system

Följ dina transportuppdrag med hjälp av kommunikation mellan Pyramid Business Studio och TA-systemet (LogTrade Distribution 2.0).

Läs mer här

Koppling XTendLink

Giroutbetalning Utland skapar utlandsbetalningar från svenska banker. Hur gör du om det norska dotterbolaget ska skapa utbetalningsfiler till sin bank i Norge?

 Läs mer här

Lagerplatser/Batch

Med Lagerplatser/Batch kan du placera flera artiklar på samma lagerplats och ha en artikel inlagd på flera lagerplatser, så kallade flytande lagerplater.

Läs mer här

Miljöavgifter

Branscher som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning eller en förpackad vara är enligt lag ansvarig för det emballage som hamnar på den svenska marknaden.

Läs mer här

Mobil arbetsorder

Med mobil arbetsorder får du översikt över bokningsläget. Du ser arbetsgruppens kalendrar och kan enkelt boka in rätt person för rätt uppdrag.

 Läs mer här

PDA Lager

PDA Solutions är en grupp av produkter som effektiviserar ditt dagliga arbete med hjälp av handdatorer. Med PDA Lager får du ett effektivare sätt att arbeta med ditt produktsortiment.

Läs mer här

PDA Order

PDA Solutions är en grupp av produkter som effektiviserar ditt dagliga arbete med hjälp av handdatorer. PDA Order ger dig ett kompetent verktyg för att hantera försäljning där kunderna finns!

Läs mer här

PDA Tillverkning

PDA Solutions är en grupp av produkter som effektiviserar ditt dagliga arbete med hjälp av handdatorer. PDA Tillverkning förenklar arbetet med materialuttag till dina tillverkningsorder.

 Läs mer här

Phone Edition

Ett smidigt sätt att koppla upp sig mot affärssystemet är via mobilen med Phone Edition.

Läs mer här

Prisinläsning

Med Prisinläsning kan du enkelt läsa in artiklar direkt in i Pyramid eller till ett arbetsregister.

Läs mer här

Produktkonfiguratorn

Med Produktkonfiguratorn kan du effektivt bygga regelverk som gör att all personal kan sälja och registrera korrekta offerter/ordrar/tillverkningsordrar/produktstrukturer.

 Läs mer här

Redovisning PLUS

Redovisning PLUS innehåller ytterligare 7 kontodimensioner utöver de tre som finns i Redovisningsmodulen.

Läs mer här

Reklamation

Alla företag har reklamationer, så med modulen reklamation kan du få bra systemstöd för dessa.

Läs mer här

Serienummer/Serviceorder

Pyramid Serienummer/Serviceorder hjälper dig att hålla reda på varje enskild produkt, individ och dess historik både gällande garantier och servicearbeten.

 Läs mer här

Statistik

Bestäm själv vilken del du vill ha uppföljning på och låt Pyramid skapa statistik över kvittoförsäljning, orderingång, försäljning, fakturering eller inleverans.

Läs mer här

Tidrapportering

Tidstämpling på terminaler eller tidrapportering i efterhand. Attestering i flera nivåer.

Läs mer här

Uthyrning

Boka och debitera maskiner, verktyg, byggnadsställningar, fordon etc. med hjälp av Pyramid Uthyrning.

 Läs mer här

Valutaorder

Stödjer även valutaklausul. Med Valutaorder kan du hantera försäljning i utländsk valuta.

Läs mer här

Variantartiklar

Pyramid Variantartiklar är en enkel och smidig modul som hjälper dig att överblicka dina grundartiklar och alla deras variationer i form av t ex färg och storlek.

Läs mer här