Thomas Nöjd berättar…

”Vi har använt Pyramid sedan 2007. Tidigare använde vi ett annat system, men bytte då vi kände att det befintliga var för stort och komplicerat för oss. Pyramid känns användarvänligt och det går fort att hitta informationen vi behöver så som kunder, reskontra och priser.”

Vi valde Pyramid för att kunna arbeta mer tidseffektivt. Orderregistreringen har vi tjänat in jättemycket tid på! Tidigare tog det alldeles för lång tid att skapa order. För att vi skulle kunna lägga in korrekta priser på orderunderlaget fick vi ta fram en prislista manuellt som vi sedan justerade beroende av kund. Underlaget lämnades sedan i receptionen där en order skapades och utifrån denna skrev vi ut en följesedel. Sedeln hämtade lagerpersonalen upp från receptionsdisken. Idag sker allt detta per automatik! Kunden är kopplad till rätt prislista i Pyramid, ordern skapas direkt i Pyramid och följesedeln hamnar per automatik ute på lagret. Generellt sett går allt mycket fortare att utföra med Pyramid. Systemet känns ”smidigt och enkelt” istället för som tidigare ”Stort och tungt”.

Vi har nyligen köpt in modulen importrutiner som skall hjälpa oss ta emot och skicka information mellan Pyramid och våra leverantörer. EDI-filer kommer användas för att skapa inköp, orderbekräftelser och leverantörsfakturor som importeras/exporteras automatiskt till/från Pyramid.

Pyramid hjälper oss även att hantera transaktionsfiler för in-/utleverans av varor på lagret. Lagersystemet får information från Pyramid om vilka artiklar som är inköpta och på väg in till lagret och robotlagret kan då planera in var dessa varor har en passande plats utifrån, vikt, mått och volym. Pyramid får härefter information om att inleverans skett och inköpet uppdateras. Robotlagret plockar även kundorder utifrån information från Pyramid och placerar dessa på passande plats för utleverans. Pyramid får sedan information från lagersystemet att utleverans skett.

Företagsbeskrivning

Nöjd AB erbjuder förpacknings- och emballagelösningar, främst inom transportemballage. Vi är totalleverantörer och bistår i hela förpackningskedjan från förbrukningsmaterial via maskiner och service till lagerhållning. Nöjd AB präglas av personligt engagemang för våra kunder och samarbetspartners. Genom ett nära samarbete hittar vi totalekonomiska lösningar som möter och matchar kundens behov. Vi är glada över att idag vara ett av landets ledande företag inom transportemballage, med kunder i de flesta branscher. Vi tycker om långa samarbeten i alla våra relationer; såväl kunder och leverantörer som medarbetare tenderar att stanna länge hos oss. Det gillar vi! Vi som jobbar på Nöjd AB har ett gemensamt drag; vi drivs av kundfokus och har ett högt personligt engagemang i vårt jobb. Flera har jobbat på Nöjd AB så gott som sedan starten, medan andra har tillkommit på senare år och tagit med sig sina erfarenheter från andra områden och branscher. Nöjd AB är ett familjeföretag, grundat 1982, och drivs sedan 2005 av mig, Thomas Nöjd. Tillsammans med företagets sexton medarbetare vill jag fortsätta att utveckla Nöjd AB till att bli det stora och det mindre företagets självklara val av emballageleverantör!