Karin Johansson på Smartab berättar…

”Vi har använt Pyramid Business Studio sedan februari 2016. Pyramid är ett bra system för vår företagsstorlek då det är ”högt i tak” – det ger oss möjlighet att utvecklas framåt, men är ändå greppbart.

Devisum Affärssystem AB var den enda leverantör bland dem vi skickade ut förfrågan till som satte sig in i och besvarade vår kravspecifikation på allvar – vi känner att de har en mycket bra förståelse för vad vi är ute efter! Devisum presenterade Pyramids Flerlagermodul vilket var en nödvändighet för oss då våra säljare har bilar med egna lager. Vi såg även att Pyramid kunde ge säljarna verktyg för att hantera kundprospekt, orderläggning, in-/utleveranser och mycket annat i sina bilar. Med hjälp av Pyramid och en egen bärbar dator i bilen blev detta möjligt.

Fördelen med införandet av Pyramid är att vi idag har en rationaliserad verksamhet, före införandet utförde vi mycket dubbelarbete. Säljaren skrev tidigare en beställning som skickades in och sedan överfördes manuellt av administrativ personal till dåvarande system. Idag registrerar säljaren order direkt i Pyramid – på plats ute hos kund. Vi har efter införandet av Pyramid en heltidstjänst på kontoret att nyttja till annat mer värdeskapande! En annan sak som överraskat är hur pass enkel kontorspersonalen upplever registervården. Här ligger en av de större förbättringarna för den administrativa personalen!

Pyramid har påverkat lager och utleveranser, det har visat sig att vi efter införandet ofta levererar order samma dag den kommer in eftersom lagerpersonalen enkelt kan få ut en plocksedel att börja arbeta med. Den ökade arbetsbelastningen pga. försäljningsökningen är inte märkbar då våra rutiner förbättrats.

Pyramid har även byggt bort felkällor. På grund av att vi tidigare skrev beställningar manuellt ökade risken för fel som i sin tur kunde generera lager- och inventeringsdifferenser. Idag är det inte längre möjligt att göra samma fel. Med Pyramid har säljarna kontinuerlig kontroll på sina lagersaldon tack vare att de själva gör in- & utleveranser.

Vi märkte i ett tidigt skede att Pyramid var mycket mer användarvänligt än vi från början trott, vilket delvis medfört att arbetsglädjen i säljkåren ökat. De tycker det är roligt med något nytt som är enkelt att använda och förenklar arbetet för dem. Tillsammans med de nya arbetsrutinerna har Pyramid bidragit till ett ökat engagemang och större arbetsglädje! Känslan säger att Pyramid har bidragit till vår försäljningsökning.

Även hur enkelt det är att hitta statistik i databasen är över förväntan! Jag hittar flera gånger i veckan information i Pyramids Statistikmodul och både jag och mina kollegor är glada över hur enkelt det är att få fram alla typer av statistik.

Företagsbeskrivning

Sedan 1993 är SMARTAB Hi-Tech Chemicals AB representant och agent i Sverige för AUTOSMART International Ltd. Med vår rikstäckande organisation bestående av 27 egna distributionsbilar, eller som vi gärna kallar det: ”rullande butiker”, servar vi ca 16,000 företag varje år.

SMARTAB har sedan starten 1993 blivit marknadsledande inom segmentet fordonsvård och industrikemikalier till ”rullande sektorn”. Huvudkontor och centrallager är beläget i Uppsala i lokaler byggda 2005 och här driver vi också den mycket uppskattade Smartabskolan, där vi utbildar befintliga och blivande kunder i tvätt, polering och rekonditionering.

Totalt är 44 personer anställda på Smartab, av dessa är 27 säljare, och 11 personer arbetar på huvudkontor och lager i Uppsala.

Som kund till Smartab kan man vara säker på att alltid erbjudas de modernaste produkterna och att kemikalierna som levereras är funktionella och miljöanpassade.