Pyramid
Tilläggsmoduler

Mobil arbetsorder

Mobil helhetslösning för arbetsorder

Pyramid Mobil arbetsorder erbjuder en helhetslösning för serviceorderhantering, uppdrags-, tids- och materialrapportering.
Allt arbete sker online och därmed har du hela tiden tillgång till aktuell information!

Arbetsordern kan hanteras i mobil eller på läsplatta.

Mobil helhetslösning för arbetsorder

Pyramid Mobil arbetsorder erbjuder en helhetslösning för serviceorderhantering, uppdrags-, tids- och materialrapportering.
Allt arbete sker online och därmed har du hela tiden tillgång till aktuell information!
Arbetsordern kan hanteras i mobil eller på läsplatta.

Med Mobil arbetsoder får du ett bra arbetsflöde

Med mobil arbetsorder får du översikt över bokningsläget.
Du ser arbetsgruppens kalendrar och kan enkelt boka in rätt person för rätt uppdrag.
Så fort du bokat in en person på ett uppdrag syns det i mobilen.
För prioriterade uppdrag eller uppdrag som ligger på samma dag kan du låta Pyramid skicka ett sms i samband med bokningen.
Rapportering av arbetad tid och använt material sker direkt i mobilen och du kan därmed följa hur långt arbetet kommit. När uppdraget och hela ordern är avslutad skickas servicerapporter omedelbart. Arbetsledaren kontrollerar att fakturan är korrekt och skickar den samma dag direkt till kunden.

Funktioner

-Tidrapportering – för att koppla samman mobil arbetsorder med löneprogram
-Flerlager – för att hantera lager i servicebil
-Serviceåtgärder kan lagras per 
serviceobjekt / serienummer
-Kundtjänst
 för att se servicehistorik, boka in service och se tidigare order direkt på webben
-Anpassningsbart med konsultstudion för att kunna skräddarsy Mobil arbetsorder just för ert företag.