Pyramid
Basmoduler

Projekt

Full kontroll hela vägen

Företag som hanterar egentillverkat material, inköpta varor,
tjänster och debiterbar tid behöver en bra projekthantering.
Nyckeln till ett lönsamt projekt är att veta hur det går.
Med Pyramid Projekt* har du full kontroll hela vägen!

Full kontroll hela vägen

Företag som hanterar egentillverkat material, inköpta varor, tjänster och debiterbar tid behöver en bra projekthantering. Nyckeln till ett lönsamt projekt är att veta hur det går.
Med Pyramid Projekt* har du full kontroll hela vägen!

Pyramid det perfekta verktyget för projektledare

Med Pyramid Projekt har du kontroll över dina projekt, allt från offert till resultat.
Under projektets gång kan du enkelt se hur projektet ligger till.
För dig som är projektledare har du alltid möjlighet att påverka resultatet under resans gång.
Alla typer av kostnader kan rapporteras mot projekt. För fakturering kan du planera delfaktureringar med hjälp av acontoplaner.
Styr själv vilka transaktioner som ska faktureras med hjälp av faktura-attest.

Rapporteringar

Detaljerad information eller en snabb överblick över projektet är enkelt, alla kostnader och intäkter finns samlade på ett och samma ställe.
Med tidrapporteringen bokas alla uppgifter som behövs, både för löneunderlag och projektuppföljning.
För att passa många olika branscher kan fastpris/anbud, löpande och interna projekt hanteras.

*Modulen Pyramid Projekt räknas in som en av basmodulerna eftersom den innehåller grundfunktionalitet och tillämpas genom större delen av affärssystemet.