Branscher

Service

Servicesystemet utvecklat för dig

Pyramid för Service- och underhållsföretag är en helintegrerad lösning som är anpassningsbar efter dina behov. Systemet är utvecklat i nära samarbete med användarna och är därför till för dig.  

Både för den mobila serviceteknikern och på kontoret

Pyramid för Service- och underhållsföretag erbjuder en mängd funktioner som underlättar det dagliga arbetet, både i den löpande verksamheten och vid uppföljning.
Ta emot serviceanmälning via telefon eller vår kundtjänsthantering på Internet.
Planera och boka in serviceuppdragen på kontoret och avrapportera utförda uppdrag direkt med din smartphone. Arbetsledaren kan följa och fördela arbetet och ta fram 
statistik på utförda uppdrag.

Serviceavtal,förebyggande underhåll eller jourservice

Pyramid för Service och underhållsföretag har funktioner för att underlätta och systematisera arbetet med underhållsavtal. Bygg enkelt upp komplexa mallar för vilka kontroller som ska göras, delar som ska bytas ut och med vilket intervall det ska göras.
Du har hela tiden tillgång till fullständig servicehistorik för kunden och serviceobjektet, både i mobilen och på kontoret.

Utbyggbart och framtidssäkert

Pyramid för Service- och underhållsföretag fungerar utmärkt tillsammans med vår uppskattade PDA-modul  för enkel inventering och utleverans av reservdelar.
Tillfällig uthyrning/utlåning av maskiner kan göras med hjälp av vår uthyrningsmodul.