Branscher

Tillverkning

MPS-systemet utvecklat för dig 

Pyramid MPS för tillverkande företag är en helintegrerad lösning som är anpassningsbar efter dina behov. Systemet är utvecklat i nära samarbete med användarna och är därför till för dig. 

Både i produktionen och på kontoret

Pyramid MPS hanterar lagerflödet i tillverkningen och har funktioner för planering av resurserna. Information och körplaner kan visas i verkstaden och operations- och materialrapportering kan göras där arbetet utförs.
Det dagliga arbetet underlättas, både i den löpande verksamheten och vid uppföljning.

Lilla verkstaden eller stora fabriken?

Pyramid MPS passar lika bra för den lilla verkstaden som för den lite större fabriken.
Du kan analysera materialbehov, skapa inköp (i rätt tid), planera operationer (resurser, kapacitet, beläggning).
Stöd finns för både lagerstyrd och kundorderstyrd tillverkning; även extern tillverkning (Lego) hanteras.
För den som inte har behov av resursplanering räcker det att bara köpa materialplaneringsmodulen.