Pyramid
Tilläggsmoduler

Access Link/ODBC-koppling

-Hämta data ”on-line” till externa program 

För dig som behöver andra typer av rapporter än Pyramids standardrapporter
och vill använda andra verktyg finns Pyramid Access Link/ODBC-koppling.
Modulen gör det möjligt att använda andra program, t.ex. MS Access,
Crystal Report eller Qlik View för att ta ut data ur Pyramids databas. 


Vad behövs för Pyramid Access Link/ODBC?

Access Link/ODBC-koppling används när Btrieve finns som databas.
Modulen skapar “DDF-filer” vilket är en standard för att beskriva databaser i Btrieve.
Många program kan arbeta direkt mot DDF-filer.
Till Btrieve finns det ODBC-drivrutiner som arbetar mot DDF-filerna.
ODBC är ett standardiserat gränssnitt inom Windows för att nå databaser via SQL.