Pyramid
Tilläggsmoduler

Autogiro

-Förenkla hanteringen av inbetalningar

Med hjälp av Pyramid Autogiro förenklar du företagets hantering av inbetalningar.
Modulen består av tre delar, Autogiro, Autoinbetalning och blanketter med OCR-data. 

Autogiro och medgivandeblanketter

Autogiro används för att skicka kundfakturor till Bankgirot för betalning via autogiro.
Både företags- och privatkunder hanteras.
Pyramid stödjer även hanteringen av ”Nya e-medgivanden” och ”Medgivandeavisering” från Bankgirot.
För att nya e-medgivanden ska kunna hämtas och svar lämnas krävs ett avtal om detta med banken.

Auto-inbetalning och OCR

Med Auto-inbetalning läser du in inbetalningsfiler.
Avtal för tjänsterna måste finnas med Bankgirot respektive Plusgirot.
Med OCR kan du skriva ut OCR-data på fakturor, påminnelser och räntefakturor.