Pyramid
Tilläggsmoduler

E-faktura kund

-Skicka elektroniskt till fakturaväxel eller e-posta som PDF

Genom att automatisera utskick av fakturor med E-faktura Kund förenklar du hanteringen och sänker dina kostnader.
Dataunderlag skapas vid efterbehandling i faktureringen.
Pyramids PTC-uppdrag kan sedan utföra arbetet med att skapa och skicka utdata på tider när belastningen är lägre.

-Skicka elektroniskt till fakturaväxel eller e-posta som PDF

Genom att automatisera utskick av fakturor med E-faktura Kund förenklar du hanteringen och sänker dina kostnader. Dataunderlag skapas vid efterbehandling i faktureringen.
Pyramids PTC-uppdrag kan sedan utföra arbetet med att skapa och skicka utdata på tider när belastningen är lägre.

Till fakturaväxel som XML

E-faktura Kund används i samband med elektroniskt datautbyte (EDI) för elektronisk fakturering.
Pyramid producerar ett bruttoformat som en fakturaväxel hos EDI Solutions tar hand om.
Hanteringen av EDI-fakturor kan vanligtvis vara ganska komplicerad att ställa in – detta arbete utförs nu istället av EDI Solutions.

E-posta som PDF

Pyramid använder sig av modulen Fakturaarkiv (LINK) och sänder fakturan som PDF till önskad e-postadress.

XML/EDI

Pyramids bruttoformat för elektronisk faktura skickas till en fakturaväxel som konverterar till mottagarens format. För mer information se  EDI Solutions hemsida.