Pyramid
Tilläggsmoduler

E-faktura leverantör

-Förenkla och effektivisera med attestflöden och skannade fakturor

Attestera leverantörsfakturor snabbt och enkelt med E-faktura Leverantör. Alla berörda får digitalt tillgång till gällande fakturor och automatiska meddelande om aktuella attesteringar.
Skanna fakturorna till Pyramids inkorg med skannerns egen programvara – en faktura per bildfil.

-Förenkla och effektivisera med attestflöden och skannade fakturor

Attestera leverantörsfakturor snabbt och enkelt med E-faktura Leverantör.
Alla berörda får digitalt tillgång till gällande fakturor och automatiska meddelande om aktuella attesteringar. Skanna fakturorna till Pyramids inkorg med skannerns egen programvara – en faktura per bildfil.

Attestflöden med en eller flera personer

Registrera ett obegränsat antal mallar för attestflöden.
Genom att skapa och koppla attestflöden till en faktura kan olika personer attestera kostnader inom sina respektive ansvarsområden.
Ett attestflöde kan bestå av en eller flera personer.
Du styr också vem som sköter kontering och slutattestering av fakturorna.

Inkorg attest för snabb hantering

När en faktura registrerats blir den omedelbart tillgänglig i attestrutinen.
Attestera, delattestera, tvistmarkera, avvisa, skicka tillbaka eller skicka fakturan vidare till annan person.
Du får även tillgång till Pyramids standardrutiner för kontering och påföring av leverantörsfakturor.