Pyramid
Tilläggsmoduler

Företagsupplysning

-Kreditupplysning (Creditsafe)

Företagsupplysning är en modul med syfte att integrerat göra kreditupplysningar, adressuppdatering och ge hjälp vid nyregistrering/ uppdatering av kunder/leverantörer i Pyramid. 

Creditsafe

Modulen Företagsupplysning är framtagen i samarbete med Creditsafe
och informationen hämtas från deras databaser.

-Kreditupplysning (Creditsafe)

Företagsupplysning är en modul med syfte att integrerat göra kreditupplysningar, adressuppdatering och ge hjälp vid nyregistrering/ uppdatering av kunder/leverantörer i Pyramid.

Creditsafe

Modulen Företagsupplysning är framtagen i samarbete med Creditsafe och informationen hämtas från deras databaser.