Pyramid
Tilläggsmoduler

Grafisk planering

-Effektivisera produktionsplaneringen grafiskt
med EQ Plan 

Grafisk Planering är ett verktyg som grafiskt visar företagets produktionsflöde. Modulen bildar samtidigt ett effektivt skyddsnät om det skulle uppstå en produktionsstörning. Snabbt och med bibehållen överblick kan du organisera om produktionen.

-Effektivisera produktionsplaneringen grafiskt med EQ Plan 

Grafisk Planering är ett verktyg som grafiskt visar företagets produktionsflöde.
Modulen bildar samtidigt ett effektivt skyddsnät om det skulle uppstå en produktionsstörning.
Snabbt och med bibehållen överblick kan du organisera om produktionen.

Simulera och utvärdera

Programmet rymmer en rad funktioner som gör det till ett aktivt verktyg för mer effektiv planering.
Du kan t ex simulera förändringar i produktionen och utvärdera företagets användning av produktionsresurserna kontinuerligt.
Därigenom kan du se var eventuella förbättringar behövs.
Med drag&drop-funktionen i Ganttschemat flyttas beläggningen från oplanerat till planerat och placeras då ut på lämpliga tillgängliga resurser.

Viewer

Med hjälp av Pyramid-EQ Plan Viewer, kan en bild av Ganttschemat läggas ut för andra anställda att ta del av.