Pyramid
Tilläggsmoduler

Importrutiner

Läs in order, inköp och leverantörsfakturor från andra system

Pyramid Importrutiner är modulen som hjälper dig att importera information från externa system till Pyramid. Olika typer av filer kan importeras enligt filbeskrivningar som byggs upp i modulens egen filbeskrivningsgenerator (FIGGE).  
Importfilerna kan ha filtyperna tabb, fasta positioner, komma- och semikolonseparerade filer.
Det går även att importera information till datanummer som lagts till med hjälp av Design Studio.

Korrigera i arbetsregistret

Korrigera felaktigt inlästa poster innan överföring görs till Pyramid.
Inställningar finns för att kunder och artiklar automatiskt nyregistreras när poster läses in.
I samband med inläsningen går det att skriva ut blanketter som t ex fakturor och plocklistor.