Pyramid
Tilläggsmoduler

PDA Lager

-Effektiviserar ditt lagerarbete

PDA Solutions är en grupp av produkter som effektiviserar ditt dagliga arbete med hjälp av handdatorer. Med PDA Lager får du ett effektivare sätt att arbeta med ditt produktsortiment.

PDA Inköpsanmodan

Bered ett inköp ute i butiken eller på lagret.
Scanna av artikelns streckkod och skriv in önskat antal för beställning.
Inne på kontoret gör personal inköp enligt beredningen och korrigerar efter bästa beställningsvolym.

PDA Inleverans

Med PDA Inleverans inlevererar du enkelt dina inköp.
Lagersaldot uppdateras direkt och inleveransetiketter skrivs ut på lagrets etikettskrivare.
Välj om du vill leverera in ett eller flera inköp samtidigt.

PDA Inventering

Med hjälp av inventeringsfunktionen inventerar du snabbt ditt lager med hjälp av din handdator.
Inne på kontoret tar du hand om och efterbearbetar resultatet direkt i Pyramid.

PDA Lageromföring

Gör enkla lageromföringar  direkt i handdatorn – snabbt och enkelt.
Lagersaldona uppdateras samtidigt som du verkställer omföringen.

PDA Lagerplatsomföring

PDA Lageromföring ger möjlighet att flytta varor mellan olika lagerplatser  inom samma lager.

PDA Utleverans

Plocka och utleverera dina order tryggt med PDA Utleverans. 
Du får direkt reda på om plockad artikel finns på ordern eller inte vilket ger utökad leveranssäkerhet.

Se även våra andra moduler i PDA Solutions –  PDA Order och PDA Tillverkning.

Access Link

Användar-studio

Autogiro

Behörighet

Betalkort

Bytkod

CTI

E-brev

E-faktura 
kund

E-faktura
leverantör

E-handel

E-kund-tjänst

E-säljare
kund

E-säljare
Pyramid

Faktura-arkiv

Flerlager

Företags-upplysning

Försäljnings-analys

Giroutbet.
Utland

Giroutbet.

Grafisk planering

Import bokföring

Import-rutiner

Inventarie

Kassa

Kedje-modulen

Koncern-redovisning

Konsultstudio
Runtime

Koppling TA-system

Koppling XTendLink

Kundbonus

Lagerplats/ Batch

Miljöavgifter

Mobil arbetsorder

PDA Lager

PDA Tillverkning

PDA Order

Phone Edition

Prisinläsning

Produkt-konfiguratorn

Redovisning PLUS

Reklamation

Serienr/
serviceorder

Statistik

Tanka mobilen

Tidrapportering

Uthyrning

Valutaorder

Variantartiklar