Pyramid
Tilläggsmoduler

Produktkonfiguratorn

-Ett verktyg för er som säljer/tillverkar kund- eller serieunika produkter

Ofta är det ett fåtal personer som kan regelverket för konfigureringen av en produkt.

Med Produktkonfiguratorn kan du effektivt bygga regelverk som gör att all personal kan sälja och registrera korrekta offerter/ordrar/tillverkningsordrar/produktstrukturer.

-Ett verktyg för er som säljer/tillverkar kund- eller serieunika produkter

Ofta är det ett fåtal personer som kan regelverket för konfigureringen av en produkt.

Med Produktkonfiguratorn kan du effektivt bygga regelverk som gör att all personal kan sälja och registrera korrekta offerter/ordrar/tillverkningsordrar/produktstrukturer.

Konfiguratormallar

Med hjälp av mallar kan du skapa regler och villkor för konfigurering.
Därmed behövs det mindre antal produkter och underhållet minskar.

Regler och villkor

Reglerna och villkoren som formuleras för konfiguratormallen, styr vilka val som är möjliga vid konfigurering. Förutom att styra val av möjliga artiklar, kan även specificerande text väljas in.
Variabler kan definieras och styra beräkningar och valmöjligheter.
Regler för antal kan anges, liksom formler för att beräkna och automatiskt göra val av artiklar.