Pyramid
Tilläggsmoduler

Statistik

-Ger utökad statistikuppföljning 

Bestäm själv vilken del du vill ha uppföljning på och låt Pyramid skapa statistik över kvittoförsäljning, orderingång,försäljning, fakturering eller inleverans.
Du skapar enkelt själv vilka statistikbaser som ska gälla för företaget, exempelvis, Fakturering per Säljare/Kundkod per månad.
Resultatet för statistikbaserna per period ser du snabbt i en infostudio.

Gruppera efter typer

Om statistiken blir alltför omfattande när den visar till exempel varje enskild artikel går det istället att göra uppföljning per artikeltyp. Uppföljning kan också göras per kundtyp, distrikt och säljare med flera.

Tio-i-topp

Du kan enkelt få ut “tio-i-topp”-listor över artiklarnas och kundernas omsättnings-, täckningsbidrags- eller antalsordning.