Pyramid
Tilläggsmoduler

Tidrapportering

-Planera, kontrollera och förvandla tid till pengar 

Tidstämpling på terminaler eller tidrapportering i efterhand.
Attestering i flera nivåer. Det ska var enkelt att redovisa tid.
Vid normal stämpling ska det räcka med Signatur, Ordernummer och Tidkod. Resten ska systemet räkna ut och rapportera.
Pyramid Tid ersätter både den traditionella stämpelklockan och den pappersbaserade veckorapporteringen.

-Planera, kontrollera och förvandla tid till pengar 

Tidstämpling på terminaler eller tidrapportering i efterhand. Attestering i flera nivåer.

Det ska var enkelt att redovisa tid. Vid normal stämpling ska det räcka med Signatur, Ordernummer och Tidkod. Resten ska systemet räkna ut och rapportera.
Pyramid Tid ersätter både den traditionella stämpelklockan och den pappersbaserade veckorapporteringen.

Stämplingsterminal

Via stämplingsterminaler kan närvaro- och produktionsrapportering ske direkt.
Vanliga arbetsstationer används.
Registrering med streckkodsläsare är vanligt, speciellt i samband med MPS produktionsrapportering.

Veckorapportering

Modulen är lämplig för tidrapportering i efterhand, där exempelvis konsulter själva registrerar sin tid. Nedlagd respektive debiterbar tid kan registreras och utrymme finns också för beskrivande text.

Resultatet är ett komplett fakturaunderlag och en rapport om korrekt närvarotid.
Det går utmärkt att fakturera månadsvis även om rapportering sker veckovis.
Attest/justering kan ske i upp till tre steg om så önskas; Projekt-, Avdelnings- och Löneattest.

Vem är var och när?

Bygg upp arbetsscheman med hjälp av dag- och/eller veckoscheman utformade för den en-skilde eller för en grupp. Ställ in tider och över-tidsregler som gäller för arbetsplatsen.
Systemet håller reda på tre olika tidsaldon, komp-/flextid, övertid 1 och övertid 2 samt frånvaro.
Rappor-tering kan ske för ett obegränsat antal tidkoder.
Därför kan den summerade tiden för en viss period eller ett projekt enkelt redovisas per tidkod och order, löneart eller tidtyp.

Underlag för löner

Underlag för lönehantering och debitering genereras från Pyramid Tid.
Detta möjliggör även efterkontroll där materialet kan granskas och korrigeras.

MPS Tillverkningsorder & Projekt

Med korrekt inställning kan tidredovisningen automatiskt påföra ett projekt i Pyramid Projekthantering, och/eller en tillverkningsorder i Pyramid MPL/MPS.