Pyramid
Tilläggsmoduler

Uthyrning

-Boka hyresobjekt grafiskt och debitera utifrån timme, dygn, månad eller kvartal

Boka och debitera maskiner, verktyg, byggnadsställningar, fordon etc. med hjälp av Pyramid Uthyrning.
Alla hyresartiklar som är individhanterade kan bokas genom en översiktsgraf.
Modulen ger dig all information om tillgänglighet, utlämning, återlämning och avgifter.
Debitering av uthyrning sker valfritt per timme, dag, vecka eller månad.

Bokningen

I modulens Hyrescentral registreras bokning, utlämning, återlämning och debitering.
Hyresobjekten kan kopplas till serienummerhantering i modulen Pyramid Serienummer/Serviceorder för att hålla reda på enskilda individer och deras historik både i fråga om garantier och servicearbeten.
På samma sätt kan även objektet som ska hyras ut kopplas till modulen Pyramid Inventarie för att t ex. följa upp avskrivningar.

Debiteringen

Förutom engångsdebitering vid återlämnandet kan även kontraktsfakturering hanteras.
Modulen hanterar såväl kontant betalning som faktura.