Gör du affärer med Storbritannien?

Det här innebär Brexit för dig

Storbritannien lämnade EU den 31:a januari 2020 men utträdesavtalet som EU och Storbritannien kom överens om gjorde att moms och punktskatt hanteringen för Storbritannien fungerat som innan… fram till nu.

Övergångsperioden upphörde 31:a december 2020 och den kommer inte förlängas. Det här innebär att Storbritannien nu omfattas av samma regler för moms och punktskatt som andra länder utanför EU.

Vad betyder det här för dig som Pyramidanvändare?

Om du importerar varor från Storbritannien måste du från januari 2021 och framåt rapportera importmoms (ruta 50, 60, 61 & 62 på momsdeklarationen).

Även intrastathanteringen ändras och SCB informerar om att rapportering mot landskoden GB inte kommer vara möjlig för januari 2021 och framåt men att Nordirland kommer vara kvar i EU:s inre marknad för varor. Denna förändring kräver nya landskoder för att kunna separera rapporteringen av handeln till SCB och Tullverket. För rapportering av handel med Nordirland används landskoden XI.

Nedan finns instruktioner för hur du ändrar inställningar i Pyramid enligt de nya bestämmelserna. Behöver du hjälp med ändringarna är det bara att höra av sig till oss på Devisum

Läs mer på:

Storbritanniens utträde ur EU (scb.se)

Så här kan företagets inköp påverkas av Brexit - Skatteverket

Brexit- vad innebär det för svensk handel? - Tullverket