Emil Sundqvist på Här berättar…

Vi köpte Pyramid Business Studio under hösten 2002. Vi valde det först och främst för att jag använt Pyramid tidigare. Det är ett speciellt värde i systemet när man kan det. Egentligen var det för avancerat för oss som ett litet företag, men vi kunde växa i det och idag är det perfekt för oss!

Pyramid har varit värdefullt då vi inte har vuxit ur systemet och behövt byta – det är en stor fördel! När vi införde Pyramid var vi 1,5 anställd och hade 500 olika artiklar i lager, idag är vi 26 anställda och har 9000 olika artiklar i lager.

Fördelen med systemet är också att det är integrerat. Allt från bokföring, leverantörsreskontra och prissättning till kassa och e-handel – i ett system. För oss som driver handel så fungerar systemet bra. Pyramid har uppfyllt alla våra önskemål och uppdateras hela tiden efter de krav som vi och branschen ställer.

”Pyramids lagerstyrning ären stor fördel för oss!”

När vi var ett mindre företag hade vi koll på lager mm, men nu när vi har lager på olika platser i Sverige och med så många olika artiklar behöver vi hjälp av vårt affärssystem för att dra ut statistik och styra lagret. Pyramids lagerstyrning är en stor fördel för oss då vi kan plocka ut och flytta artiklar, men även att inventera fungerar bra. Vid inventering använder vi PDA Solutions dvs. vi inventerar ”live” med handdator. Vi inventerar våra elva lager två gånger om året och det fungerar bra!

Vi har, som ovan nämnt, installerat Pyramid e-handel för att sälja våra produkter på nätet. På så sätt kan våra kunder beställa varor när som helst. E-handeln fungerar även som en produktkatalog som alltid är uppdaterad med den senaste informationen. Att e-handeln är integrerad gällande kunder, prislistor och kampanjer och lager är toppen!

Både i e-handeln, men också ute i våra butiker använder vi nästan dagligen Pyramids produktkonfigurator. Med konfiguratorn kan vi skapa paketerbjudanden och det gör vi i olika varianter, det fungerar bra!

Vår senast inköpta Pyramidmodul är E-faktura Kund, en modul för skicka fakturor elektroniskt via EDI alternativt e-posta fakturor som PDF. Då många av våra kunder är skolor och kommuner där EDI är ett krav är detta en nödvändighet för oss.

Genom åren har jag dragit nytta av all den statistik som finns att ta fram, jag använder även s.k. ”tickers” de ger mig en snabb överblick och jag kan sedan själv bena ut den för att se på det mer i detalj.

Företagsbeskrivning

Linette Här i Sverige AB är grossisten för dig som är frisör. De är representerade med shopar i Västerås, Stockholm, Uppsala, Örebro, Norrköping, Linköping, Jönköping, Växjö, Göteborg och Malmö med huvudkontor i Västerås. Här har 26 anställda. De säljer allt vad en frisör behöver såsom hårprodukter, tillbehör och inredning.Kortfakta:

Branschtillhörighet:

Handelsföretag

Butiks- och affärskedjor

Region:

Shopar i Söder, Väster och Öster

Webbshop (för frisörer)

Webbsida:

www.har.se

Antal anställda:

26

Startår:

1945