Pyramidkurs – Fakturering, kund- och leverantörsreskontra

Kursen är riktad till dig som arbetar med ekonomi och reskontra.
Kursen omfattar fakturering och förekommande moment inom kund- och
leverantörsreskontrahantering, som kravrutin, inbetalning, räntefakturering, kontering,
in-/utbetalningar samt avstämning och rapportering mot redovisningen.

• Fakturering • Krav och räntefakturering • Lev.fakturaregistrering
• In- och utbetalning • Avstämningar
 
Efter kursen…
 
•  Har du förståelse för reskontrornas funktion och uppbyggnad för att självständigt
kunna sätta dessa rutiner i drift.
 
Vem är du som kursdeltagare?
 
Du arbetar med ekonomi- och reskontra.
 
Förkunskaper i Pyramid
 
– Viss Windows-/Datorvana
– Grundläggande bokföringskunskaper.
– Grundläggande Pyramidkunskaper.
 
Omfattning
 
Heldag 8,30 – 16,30
Pris 2,900:- exkl. moms per deltagare
 
Tillfällen
 

 

Kursblad att skriva ut