Pyramidkurs- Redovisning

Kursen är riktad till dig som självständigt skall sköta företagets löpande redovisning, avstämningar,
budgetering, simulering och rapportering.

• Register • Bokföringsår • Konto/dimensioner • Automatkontering • Preliminärverifikat
• Budget • Verifikationshantering • Moms • Rapporter • Inventariemodulen
 

Efter kursen…

  • Känner du till Pyramids redovisningsfunktioner
  • Förstår du hur försystem och redovisning är integrerade
Vem är du som kursdeltagare?
 
För dig som ansvarar för löpande redovisning, avstämningar och ekonomisk uppföljning.
 
Förkunskaper i Pyramid
 
– Viss Windows-/Datorvana
– Grundläggande bokföringskunskaper.
– Grundläggande Pyramidkunskaper.
 
Omfattning
 
Heldag 8,30 – 16,30
Pris 2,900:- exkl. moms per deltagare
 
Tillfällen
 

Kursblad att skriva ut