Pyramidkurs- CRM/Säljstöd

Ett verktyg för den effektiva säljaren.
Vid all försäljning gäller det att skapa förtroende och då hålla ordning & reda på vad som är gjort
och vad som skall göras. Du lär dig samla och spara information om dina kunder och
kontakter – offerter, order, priser etc.
Du lär dig hitta stöd både för den egna personliga effektiviteten och för samarbetet med dina kollegor.

 
• Inställningar för säljstöd och arbetsplats • Personalregister • Kontaktregister
• Mappar • Prospekt- och offerthantering  • Aktiviteter • Påminnelser • Aktivitetsstudio
• Kontaktcentralen • Utskick – Mailingkoder • Kalender/Att göra • E-sälj • E-sälj Kund
 

Efter kursen…

• Kan du på ett effektivt sätt hantera offerter, bygga upp kontaktregister,
registrera och kontrollera

aktiviteter kring kunder.
• Kan du göra utskick i samband med aktiviteter.
• Kan du delegera arbetsuppgifter m.m.
 
Vem är du som kursdeltagare?
 
Du som vill ha total kontroll på din säljverksamhet – information
om kunder/kontakter/medarbetare, offerter och order mm.
 
Förkunskaper i Pyramid
 
– Viss Windows-/Datorvana
– Grundläggande Pyramidkunskaper.
 
Omfattning
 
Heldag 8,30 – 16,30
Pris: 2,900:- exkl. moms per deltagare
 
Tillfällen
 

 Kursblad att skriva ut