Pyramidkurs- Ekonomi (uppgradering till Pyramid 4)

Kursen är riktad till dig som idag använder Pyramid och skall börja jobba i Pyramid 4.
Uppgraderingskursen är startskottet och en nödvändig guide för att du så snabbt som möjligt
skall komma igång med den nya versionen av Pyramid.
Kursen är rollbaserad och är i detta fall baserad på funktioner i reskontror
och redovisningen.
Kursen varvas med teoretiska avsnitt och praktiska övningar.

 
• Start av Pyramid och inloggning • Navigering i systemet • Menyer och dialogbilder • Sökning
• Arbeta i reskontra och redovisning • Centraler • Studio • Utskrifter • Tangenter • Hjälpfunktion
 

Efter kursen…

• Förstår du de nya grundprinciperna för hur man jobbar i Pyramid 4.
• Kan du navigera och arbeta i funktioner, dialoger, och rutiner i reskontra och redovisning.
• Kan du hantera registervård, centraler och studios.
 
Vem är du som kursdeltagare?
 
Du hanterar något av följande; löpande redovisning, reskontra,
avstämningar och/eller ekonomisk uppföljning.
 
Förkunskaper i Pyramid
 
– Pyramid version 3
 
Omfattning
 
Heldag 8,30 – 16,30

Pris:
1-2 deltagare 2.900:- per deltagare
3-4 deltagare 2.450:- per deltagare
> 4 deltagare 2.000:- per deltagare

Priserna är angivna exkl. moms

 
Tillfällen
 

Anmäl dig här