Pyramidkurs- Back-Office (uppgradering till Pyramid 4)

Kursen är riktad till dig som idag använder Pyramid och skall börja jobba i Pyramid 4.
Uppgraderingskursen är startskottet och en nödvändig guide för att du så snabbt som möjligt
skall komma igång medden nya versionen av Pyramid.
Kursen är rollbaserad och är i detta fall baserad på funktioner i order/projekt, lager
ochinköp samt närliggande rutiner.
Kursen varvas med teoretiska avsnitt och praktiska övningar.

 
• Start av Pyramid och inloggning • Navigering i systemet • Menyer och dialogbilder
• Sökning • Arbeta i register och rutiner • Centraler • Studio • Utskrifter • Tangenter • Hjälpfunktion
 

Efter kursen…

• Förstår du de nya grundprinciperna för hur man jobbar i Pyramid 4.
• Kan du navigera och arbeta i funktioner, dialoger, och rutiner i order, lager och inköp.
• Kan du hantera registervård, centraler och studios.
 
 
Vem är du som kursdeltagare?
 
Du arbetar med något av följande; order/projekt, lager och/eller inköp.
 
Förkunskaper i Pyramid
 
– Pyramid version 3
 
Omfattning
 
Heldag 8,30 – 16,30

Pris:
1-2 deltagare 2.900:- per deltagare
3-4 deltagare 2.450:- per deltagare
> 4 deltagare 2.000:- per deltagare

Priserna är angivna exkl. moms

 
Tillfällen
 
 

Kursblad att skriva ut