För er inom Möbelmästarna har vi en utbildning i ekonomirelaterade rutiner den 18-19 juni. Dels går vi igenom nödvändiga funktioner för hantering av kund- och leverantörsfakturor, men också hur bokföring hanteras i Pyramid. Vårt mål med kursen är att ni själva skall kunna hantera reskontra och redovisning i Pyramid. För er som anlitar redovisningsbyrå är målet att generera ut redovisning via journaler så att kostnaden för redovisningen kan hållas så låg som möjligt.

Fakturering/Kundreskontra

 • Fakturering
 • Krediteringar
 • Påminnelsehantering
 • Avstämning

Leverantörsreskontra

 • Registrering av fakturor
 • Koppling och avstämning av fakturor mot gjorda inköp
  • Funktionen medför att fakturorna konteras automatiskt
 • Utbetalning via fil till Bankgiro
 • Avstämning

Redovisning (dag 2)

 • Bokföring i Pyramid
 • Journalhantering utskrift och egen kontering
 • Journalhantering utskrift till redovisningsbyrå   (för er som inte bokför själva)
 • Avstämning
 • Hålla koll på resultatet
 • Grafisk resultaträkning mm