Det blir allt mer vanligt med virus som krypterar filer. Dessa kallas Cryptolockvirus och sprids  ofta via e-postmeddelanden som ser mycket trovärdiga ut. Avsändaren är ofta ett känt företag där du i meddelandet uppmanas att klicka på en länk. Det kan röra sig om en postförsändelse, ett erbjudande eller ett annat meddelande som uppmanar till ditt deltagande. Klicka INTE på dessa länkar! Radera istället meddelandet direkt.
Back-Up Drabbas man av ett Cryptolockvirus är ett återtag av en backup det enda alternativet. Vi rekommenderar  därför att man ser över sina backuprutiner och ser till att ha en komplett backup av sin Pyramid ifall olyckan skulle vara framme. Rekommendationen är att åtminstone ta en komplett backup en gång per dag på hela sin Pyramidmapp.Obs! Dela vänligen denna information med It-ansvarig på din arbetsplats så att eventuell åtgärd kan vidtas, tack!   adobestock_53359543_backup_till-utskick_gron_ny