Vi säljer affärssystem för

redovisning, fakturering, EDI, reskontra, order, lager, inköp, tidsredovisning, MPS, CRM, butiksdata, webbhandel. Och hjälper mer med förstudie, installation, utbildning, driftsättning, utveckling och support.

Vi bygger våra lösningar på 
Pyramid Business Studio

som är ett helintegrerat modernt affärssystem som innehåller allt från redovisning, projekt, logistik och MPS till butiksdata, E-handel och CRM

Devisum är ett engagerat & personligt IT-företag

som erbjuder affärssystem till företag inom handel, tillverkning, entreprenad, tjänster samt butiker med inriktning på fackhandel. Vi finns i Västerås och Uppsala samt nationellt med butikskedjor.

Pyramid är ett komplett affärssystem för små och medelstora företag.

Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster för ditt affärssystem.

Pyramid är utvecklat för att passa olika branschers behov och önskemål

Här hittar du de senaste nyheterna från oss på Devisum.

Vi gör din Webbshop till en naturlig handelsplats integrerad med ditt affärssystem.

Pyramid – ett komplett butiksdatasystem för såväl den lilla butiken som för butikskedjor.

Slipp ansvar för egen server, backuper med mera. Vi erbjuder serverdrift för ditt affärssystem.

Vi är en av de ledande återförsäljarna av affärssystemet Pyramid Business Studio.

KORT OM pyramid

Det är ett helintegrerat modernt affärssystem ,
som innehåller allt från redovisning, projekt,
logistik och MPS till butiksdata, E-handel
och CRM.  

Med en välutvecklad funktionalitet  och ett  
lättarbetat gränssnitt,  möter affärssystemet 
Pyramid behoven inom ekonomi, information och verksamhets- och beslutstöd.

Fristående moduler sammanfogas till ett 
system med hög kompetens, för både 
mindre och medelstora företag.

Ett stort plus är att Pyramid 
kan anpassas efter dina önskemål.

Dina medarbetare kan ha

egna personliga inställningar
utifrån behov och uppgifter.