Pyramid
Tilläggsmoduler

E-kundtjänst

-Internetbaserad kundtjänst dygnet runt

Med Pyramid Kundtjänst kan du enklare hålla en god kundservice, dygnet runt.
Dina kunder kan när som helst själva gå in och få information om ordrar, fakturor, lagersaldo, tidigare beställningar, produkter, priser m m.
Du kan låta kunden kontakta rätt avdelning och person via e-post från ett formulär.
Belastningen via telefon, post och fax minskar och dina kunder behöver inte anpassa sig efter kontorstider.

-Internetbaserad kundtjänst dygnet runt

Med Pyramid Kundtjänst kan du enklare hålla en god kundservice, dygnet runt.
Dina kunder kan när som helst själva gå in och få information om ordrar, fakturor, lagersaldo, tidigare beställningar, produkter, priser m m.
Du kan låta kunden kontakta rätt avdelning och person via e-post från ett formulär.
Belastningen via telefon, post och fax minskar och dina kunder behöver inte anpassa sig efter kontorstider.

E-handel

I Pyramid e-line finns även modulen  e-handel som är en helintegrerad och flexibel e-handel där administrationen sker i Pyramid.