Det blir allt mer vanligt med virus som krypterar filer. Dessa kallas Cryptolockvirus och sprids  ofta […]